Komunikace s firmami pomáhá při zaměstnávání klientů

Publikováno: 15. 6. 2016 Doba čtení: 4 minuty
Komunikace s firmami pomáhá při zaměstnávání klientů
© Gabčo a Jiroušek

V rámci individuální klientské práce se snažíme mimo jiné o to, aby se klienti uplatnili na trhu práce. Máme velkou radost z toho, že se nám v tomto ohledu daří. Tak například spolupracujeme s několika firmami v Karlovarském Kraji, které dávají šanci našim klientům, uplatnit se na trhu práce. Pro mnohé naše klienty je to vůbec první příležitost, být oficiálně zaměstnaný na smlouvu a mít tak stabilní práci a pravidelný příjem.

Dne 17. března 2016 se naši klienti společně s pracovníky Nízkoprahového zařízeni pro děti a mládež (dále jen NZDM) účastnily Burzy práce ve sportovní hale v Sokolově. Na tomto místě se naši klienti mohli setkat s mnoha firmami, které působí v našem regionu. Pro naše klienty to byla ideální příležitost setkat se se zástupci firem bez toho, že by museli firmy postupně navštěvovat a vynakládat tak finanční prostředky za dopravu s minimální šancí na úspěch.

Naši klienti s pomocí pracovníků NZDM Kraslice navštívili kolem 30 firem, které jim představily a vysvětlily své působení na trhu práce. Ukázaly jim samotnou výrobu s volnými pracovními pozicemi. U každého zaměstnavatele měli klienti možnost vyplnit osobní dotazník uchazeče o zaměstnání. Tento fakt našim klientům pomohl zvýšit pravděpodobnost na získání zaměstnání. Během burzy práce pracovníci NZDM Kraslice kontaktovali většinu firem, které byly přítomny na burze práce a domluvili si možnost do firem zajít na exkurzi. Pracovníci získali také propagační materiály firem a osobní dotazníky pro uchazeče o zaměstnání. Dotazníky jsou v NZDM Kraslice vyvěšené na ploše, kterou klienti mohou sledovat. V případě zájmu mohou kontaktovat firmu osobně již s vyplněným osobním dotazníkem.

Spolupráce se navázala především s firmami, které působí přímo v místě bydliště klienta nebo přilehlých vesnicích dostupných veřejnou dopravou. Jedná se především o firmy, jež jsou zaměřené na strojírenství a zpracování kovů, ale také například na výrobu textilií. Dobrá spolupráce je například s firmou Kornet s.r.o., která se zabývá výrobou kovových dílů v širokém spektru využití. Prospěšná spolupráce je také s firmou Krajka Kraslice, jejíž činností je výroba textilií a krajek. Výroba krajek má v našem městě dlouhou tradici podobně jako výroba hudebních nástrojů.

Další spolupracující firmou je MHZ s.r.o. Kraslice zabývající se výrobou oken a parapetů. Nebo firma Amati Denak s.r.o. vyrábějící dechové a dřevěné hudební nástroje. U většiny kraslických firem je možnost navštívit s klienty výrobu v rámci exkurze či posílat vhodné klienty na nabízená pracovní místa.

Další významnou firmou v okolí Kraslic je Witte Nejdek Automative. S tímto podnikem je nejlepší spolupráce. Pracovníci NZDM společně s klienty navštěvují tuto firmu, v níž se klienti účastní pracovních pohovorů a pracovních zkoušek zručnosti, které určí, zda mohou ve firmě pracovat či nikoliv. Pracovníci NZDM Kraslice mají možnost s klienty být přítomni přímo u vykonávané zkoušky a být tak klientům oporou. Komunikace a spolupráce s personálním oddělením je na velice dobré úrovni. Díky tomu jsou pracovníci NZDM domluvení, že v první řadě zpracují a odešlou životopisy klientů a následně si domluví přesný termín návštěvy klientů na pracovních pohovorech.

I s firmou Abydos s.r.o. Hazlov sídlící v blízkém okolí je velice dobrá spolupráce. Jedinou překážkou pro naše klienty je vzdálenost a nedostatečné spojení. Do všech těchto firem pracovníci NZDM své klienty doprovází a pomáhájí jim, aby v pracovním pohovoru uspěli a získali tak své první zkušenosti v zaměstnání.

Celkem se podařilo zaměstnat šestnáct klientů. Z tohoto počtu jich šest již není v pracovním procesu. Důvody jsou různé. Někteří naši klienti zjistili, že práce není taková, jakou očekávali a svou vlastní vinou (špatná docházka do zaměstnání, brzká nemoc aj.) ve firmě skončili. Pracovníci NZDM se snaží s klientem pracovat a dále jej motivovat i přes jejich první neúspěch. Pracovníci NZDM si uvědomují, že jde o dlouhodobý a náročný proces, který je potřeba nastartovat a pak postupně rozvíjet tak, aby klienti získali pracovní návyky a potřebné schopnosti a vlastnosti, které jim v budoucnu pomohou žít hodnotný a kvalitní život. Toto vědomí stojí za všechnu tu námahu a prvotní neúspěchy. Klientům, kteří se stále v zaměstnání drží, přejí pracovní NZDM Kraslice mnoho pracovních úspěchu a zdaru.

Služba Nízkoprahového zařízeni pro děti a mládež je hrazena z dotace Karlovarského kraje.

 

 

 

 

Autor: Štefan Gabčo a Jan Jiroušek, Pracovníci pro mládež

Související články