Kariérní poradenství v Karlových Varech

Karlovarský kraj: Kariérní poradenství

© Archiv ČvT

Poskytujeme kariérní poradenství mladým lidem hledajícím podporu ve vzdělávání. Základním posláním je prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky. V ideálním případě je cílem formální zvýšení kvalifikace mladých lidí tak, aby se zvýšila jejich uplatitelnost na pracovním trhu. Může se jednat o získání výučního listu, maturity, či vyššího vzdělání, podstatné je však zohlednění budoucí uplatnitelnosti zvolené profese. 

Při poskytování této služby uplatňujeme individuální přístup, pomocí něhož se snažíme maximálně využít potenciálu každého člověka. Pro některé rodiny, se kterými pracujeme, je vzdělávání mnohdy finančně náročné. Při splnění podmínek (prospěch + docházka) může žák získat retrostipendium. Jde o finanční odměnu, která je vyplacena vždy po vysvědčení a má uhladit náklady na pomůcky, cestovné, obědy atd.

Kariérní poradenství

Kariérní poradce se zaměřuje na motivaci mladých lidí k tomu, aby pokračovali ve svém vzdělávání a nakonec se uplatnili na trhu práce. Náplní jeho práce je individuální komunikace s klienty, pořádá tematické workshopy na středních a základních školách, snaží se o propojení kariérního poradenství s volnočasovými aktivitami, koordinuje retrostipendia a poskytuje základní poradenství při volbě školy a možnostech dalšího vzdělávání.

Kapacita: 10 – 15 osob, věk: 15 – 26 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme