Kariérní poradenství v Karlových Varech

Karlovarský kraj: Podpora mladistvých (POMA)

© Foto: Archiv ČvT

Poradenství mladistvým poskytujeme dětem, mláděži, teenagerům, studentům a dospívajícím, kteří hledajícím podporu náročných životních situacích v oblasti vzdělávání, zprostředování vhodných škol, oblasti rodiny, hledání brigád a zaměstnání, osamostatnění se, hledání bydlení, zajištění doučování při studiu či zajištění technického vybavení ke studiu aj. Naším základním posláním je prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky a v ideálním případě docílit formálního zvýšení kvalifikace mladých lidí tak, aby se zvýšila jejich uplatitelnost na pracovním trhu.

Při poskytování této služby uplatňujeme individuální přístup, pomocí něhož se snažíme maximálně využít potenciálu každého dospívajícího či mladého dospělého člověka. Pro některé rodiny, se kterými pracujeme, je vzdělávání mnohdy finančně náročné a proto při splnění podmínek (prospěch + docházka) může žák získat retrostipendium. Jde o finanční odměnu, která je vyplacena vždy po vysvědčení a má uhladit náklady na pomůcky, cestovné, obědy atd. Mimo jiné můžeme těmto ohroženým dětem pomoci i s vyplněním volného času. V průběhu celého roku s dětmi organizujeme výlety, pobytové aktivity, motivační dny, kde se mohou sblížit i s jinými dětmi sobě podobnými. 

Poradenství mladistvým

Poradenství mladistvým pokytujeme ve dvou lokalitách - Karlovarsko a Kraslicko

Adresa kanceláře pro Karlovy Vary: Blahoslavova 18/5, 360 01 Karlovy Vary

Adresa kanceláře pro Kraslice: 5. května 296/34, Kraslice 358 01

Kapacita: celkem 20 - 30 osob, věk: 14 – 26 let

Konzultace po předchozí telefonické domluvě Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme