Naše projekty v Chomutově

Publikováno: 3. 11. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Naše projekty v Chomutově
© Archiv

V současné době probíhají v rámci činnosti Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni v Chomutově následující regionální projekty:

Projekt Inkluzivní vzdělávání v Chomutově
Záměrem projektu je realizace aktivit zaměřených na podporu inkluze v oblasti předškolního vzdělávání a na podporu realizace proinkluzivních opatření. Specifickým cílem je zkvalitnění vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu. Více informací se dozvíte ZDE.


Projekt Cesta ven
Projekt se zaměřuje na zmírnění dopadů sociálního vyloučení v Chomutově prostřednictvím terénních programů a preventivní a resocializační služby. Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, včetně osob z okolních věznic. Záměrem projektu je zlepšení životní situace obyvatel prostřednictvím služeb, které vedou k zapojení klientů do společnosti včetně trhu práce. Více informací se dozvíte ZDE.


Projekt „Učíme se společně“
Projekt navazuje na stávající aktivity v oblasti inkluzivního vzdělávání na území města Chomutov v souladu s Místním plánem inkluze. V provozu zůstanou 2 předškolní kluby v sídlištních lokalitách Kamenná a Písečná. Současně bude poskytována služba Podpory vzdělávání v rodinách a Kariérové poradenství, které se zaměřují na dosahování školního úspěchu u žáků ze znevýhodněného prostředí a na snížení rizika předčasného odchodu žáků ze vzdělání a to na školách hlavního vzdělávacího proudu. Více informací se dozvíte ZDE.

Informace o našich republikových projektech naleznete ZDE.

Autor: Martin Kovalčík