1Planet4All: Jak upozorňujeme na změnu klimatu? Dáváme prostor vědcům, školíme novináře a malujeme (čerta) na zeď

Publikováno: 14. 9. 2021 Doba čtení: 6 minut
1Planet4All: Jak upozorňujeme na změnu klimatu? Dáváme prostor vědcům, školíme novináře a malujeme (čerta) na zeď
© Člověk v tísni

Projekt 1Planet4All sdružuje 14 nevládních organizací v 12 zemích a jeho cílem je upozornit na probíhající změnu klimatu a její dopady v rozvojovém světě. Projekt se zaměřuje na osvětu mladé generace a poskytování podpory učitelům a novinářům v komunikaci složitých témat spojených se změnou klimatu. 

Protagonisty 1Planet4All jsou lidé z chudých zemí Globálního jihu, kteří čelí dopadům klimatických extrémů a špatného zacházení s krajinou. Jejich osudy jsou nicméně i naše osudy, jelikož změna klimatu ovlivňuje všechny obyvatele Země a kde jsou dnes obyvatelé chudého jihu, můžeme již brzy být i my.


naše aktivity

V rámci 1Planet4All realizujeme několik aktivit s cílem upozornit na probíhající změnu klimatu a poodkrýt složitou síť vztahů a příběhů, která se s tímto fenoménem pojí. Ačkoliv vždy vycházíme z exaktních dat, snažíme se hledat způsoby, jak oslovit mladého diváka jinak než prostřednictvím grafů a čísel.

Pouličním uměním oslovujeME mladé lidi

V rámci kampaně „Tváře klimatické změny“ bylo zvoleno pouliční umění jako prostředek vyprávění příběhů pěti aktérů z globálního jihu, kteří čelí dopadům změny klimatu nebo špatného nakládání s ekosystémy. Na kampani jsme spolupracovali s umělkyní Toy_Box, která muralům vtiskla komiksový vzhled a styl vyprávění. Kampaň se snaží poukázat na nerovnováhu v tom, kdo změnu klimatu způsobuje a kdo v jejím důsledku trpí.

Více info o projektu Tváře klimatické změny

Budujeme know-how v environmentální komunikaci

Člověk v tísni se nově angažuje i na poli komunikace změny klimatu; za tímto účelem realizuje rozsáhlé šetření veřejného mínění na ohledně změny klimatu, mapující názory, hodnoty ale i vhodné způsoby komunikace u různých typů české společnosti. ČVT se v rámci tohoto výzkumu úzce zaměřuje na komunikaci s mladými lidmi a svoje výsledky chce dál poskytovat zájemcům o toto téma.

Představujeme české vědce a jejich argumenty 

Vědci patří mezi nejvíce respektované mluvčí ve věcech životního prostředí, proto jsme oslovili tři přední environmentální vědce, aby nám poskytli odpověď na tři námi vybrané důležité mýty o změně klimatu. ČVT plánuje dále rozvíjet svou spolupráci s akademickým sektorem a společně s médii přispět k zviditelnění tématu změny klimatu ve veřejném diskurzu.

A nebo


Podporujeme pedagogy ve výuce o změně klimatu

Klimatická změna je vnímána jako složité a kontroverzní téma, a to nejen ze strany pedagogů. Proto jsme ve spolupráci s českými vědci vytvořili on-line kurz Klimatická změna, který studující provede nezbytným vědomostním základem postaveným na ověřených informacích a faktech. Učitelé studiem získají pevnou půdu pod nohama v tématu klimatické změny, a zároveň mohou kurz využít přímo při výuce. Podívejte se, jak jsme kurz představili v DVTV.

ČvT každoročně připravuje semináře a webináře pro pedagogy a budoucí pedagogy zaměřené jak na samotné téma klimatické změny, tak na didaktiku – tedy to, jak o klimatické změně učit. Mimo to se pedagogové mohou účastnit dlouhodobého programu Active Citizens: Chráníme Klima!, který v sobě propojuje aktivní občanství a téma klimatické změny.

Vhodné metody či výukové postupy a nástroje pak zpracováváme do metodických publikací a výukových lekcí. S tématem klimatických změn vytváříme také lekce audiovizuální, jejichž součástí jsou dokumentární filmy. V současné době připravujeme nový metodický web pro klimatické vzdělávání, který bude sdružovat aktivity několika českých organizací, a tak poskytovat pedagogům dobrou základnu pro klimatické vzdělávání. 

Kromě vzdělávání pedagogů a vydávání metodických materiálů pořádá ČvT konference pro pedagogy, žáky, studenty a další aktéry ve vzdělávání. Konference přináší konkrétní příběhy lidí, kteří se zabývají klimatickou změnou – z pohledu vědce, farmáře, vzdělavatele či aktivního studenta. Jsou také příležitostí pro sdílení vlastních projektů a zkušeností a pro navazování vztahů napříč školami i organizacemi. Podívejte se na záznamy konferencí Příběhy klimatické změnyKdyž je plýtvání vodou zločin

Zapojujeme mladé lidi do řešení změny klimatu 

Cena Gratias Tibi oceňuje mladé lidi do 30 let, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Tímto oceněním dává ČvT mladým lidem najevo, že si jejich činů vážíme. Od roku 2020 klade Cena důraz také na ocenění environmentálních počinů v samostatné kategorii.

Přes 10 let nabízí ČvT žákům základních a středních škol podporu a prostor pro vytváření vlastních veřejně prospěšných projektů. Program Kdo jiný? umožňuje mladým lidem, abych se aktivně podíleli na příběhu svého okolí.

V dlouhodobém programu „Active Citizens: Chráníme klima!” studenti středních škol zjišťují, jak se klimatická změna projevuje v místě, kde žijí, a mapují, co si o tématu myslí lidé z místní komunity. Sami se pak aktivně podílejí na hledání řešení a přicházejí s návrhy, které realizují formou komunitních projektů.

Finančně podporujeme projekty mladých lidí zaměřené na téma klimatické změny a prostřednictvím Pro-action Café vytváříme prostor pro sdílení a rozpracování projektových nápadů.

11. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět nese název „Poznej tváře klimatické změny!” a navazuje na naši streetartovou kampaň. Mladí tvůrci se seznamují s příběhy lidí, kteří se potýkají s dopady klimatické změny, a na základě toho tvoří vlastní komiks. Tvůrčí přístup v žácích a studentech probouzí zájem o svět kolem nich a pomáhá jim utvořit si vlastní postoj k velkým problémům světa.


INFORMUJEME O ZMĚNĚ KLIMATU

Informace jsou klíčové pro pochopení složitých souvislostí mezi člověkem a jeho životním prostředím, proto ČVT připravuje informační web, uvádějící na pravou míru klíčová fakta. Web spoléhá na stručná sdělení a jasné infografiky, bohatě doplněné ilustracemi od umělkyně Toy_Box. Ambicí informačního webu je sloužit jako první zastávka pro kohokoliv, kdo bude potřebovat souhrn základních fakt a pojmů souvisejících s problematikou změny klimatu. Smyslem portálu je i nasměrovat návštěvníka na patřičnou zdrojovou literaturu a materiály, díky kterým může své poznání dále rozvinout.

Pro kritickou práci s informacemi je klíčová diskuze. Proto pořádáme debaty pro veřejnost na různá témata související s klimatickou změnou: například debatu Fakta a mýty o klimatu a O klimatické spravedlnosti.

Píšeme do médií O projektu

1Planet4All – je mezinárodní projekt probíhající ve 12 evropských zemích (Česká republika, Slovensko, Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Belgie, Estonsko, Polsko a Rakousko), který sdružuje 14 nevládních organizací. Cílem projektu je zvýšit povědomí mladých lidí o změně klimatu – co jí způsobuje a jak dopadá na nás i na lidi žijící v rozvojových zemích. Zaměřuje se také na možná řešení a snaží se poskytnout podporu zapojení mladých lidi v občanské společnosti při jejich snaze o utváření udržitelné budoucnosti pro všechny.

Projekt je podpořený z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Rising), který se snaží motivovat mladé lidi k tomu, aby se zapojovali do řešení globálních témat a výzev, se kterými se dnešní svět potýká. podporuje projekty, které zapojují veřejnost Evropské unie do celosvětových otázek sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje. 

Financováním projektů, jako je 1planet4all, se program DEAR snaží šířit univerzální hodnoty svobody, demokracie a právního státu a umožňuje evropským občanům pozitivně přispívat ke globálnímu rozvoji. Program DEAR financuje až 30 projektů, které současně probíhají ve členských státech EU. Tyto projekty přispívají ke zvýšení porozumění evropské veřejnosti o sociálních a globálních tématech a k aktivnímu zapojení do řešení na místní i mezinárodní úrovni. Program DEAR prosazuje podporu EU pro Cíle udržitelného rozvoje s cílem skoncovat s chudobou, chránit planetu a zajistit prosperitu pro všechny do roku 2030.

Více informací o programu DEAR naleznete na: http://dearprogramme.eu 

Články o životním prostředí

Další


Autor: Člověk v tísni

Související články