Chránit klima jen pro dobrý pocit nestačí

Publikováno: 29. 6. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Chránit klima jen pro dobrý pocit nestačí
© Foto: Veronika Endrštová

Změna, nové perspektivy a otevřená budoucnost jsou v DNA každé mladé generace. Ne každé generaci se je ale podaří proměnit, a ne každá čelí takovým výzvám, jako je probíhající klimatická změna. Je dobré, když mladí lidé pochopí, že jsme všichni součástí problémů i jejich řešení. Naučit se to můžou třeba tak, že k danému problému vymyslí a navrhnou řešení, které pak za podpory pedagogů, expertů a místní komunity zrealizují. Právě na tomto principu jsou postaveny projekty programu 1Planet4All, do kterého se letos zapojilo několik škol napříč ČR. 

Na začátku pedagogové staví tým studentů a motivují je, ti pak postupně přebírají iniciativu a řídí si jak proces formování, tak realizaci celého projektu. Sami pak komunikují s týmem Člověka v tísni, který jim poskytuje metodickou podporu během celého konání projektu. Na začátku proběhne krátký webinář, který je zasvětí do principů práce, téma pak dál ale prozkoumávají sami, diskutují a hledají svůj vztah k přírodě a přemýšlejí o fungování své komunity z pohledu klimatické změny. Důležité je popsat potřeby komunity, ale i navázat komunikaci s experty nebo dalšími studenty z ČR, kteří řeší vlastní projekty. Vzhledem k aktuálním podmínkám letos připravovali variantu realizace projektu i pro online prostředí. Nakonec se ale zdá, že závěrečné akce projektů budou moci proběhnout naživo.

Případová studie: Frýdlant

„Do konce června uspořádáme akci „Najdi změnu“, v průběhu které si alespoň 200 lidí na několika stanovištích v okolí Frýdlantu poslechne fakta a informace o klimatické změně a vyzkouší si ekologičtější alternativy předmětů denního užití. Tím se dozví, jak sami za sebe snížit uhlíkovou stopu, a změní svůj postoj ke klimatické změně,“ dali si za cíl studenti frýdlantského gymnázia pro letošní školní rok.

Podle metodičky Veroniky Endrštové bylo zajímavé sledovat postupný proces práce studentů na tématu, kdy se z prvotního zaměření na spotřebitelství, které je postaveno na upřednostnění ekologičtější varianty výrobků a uplatnění strategie: „když si místo plastovým kartáčkem vyčistíš zuby bambusovým, máš hned lepší pocit“, kritickou diskusí posunuli k tématům osobní zodpovědnosti v oblasti dopravy a úspor energií. Tomu pak také budou věnovat jedno z tematických stanovišť na akci „Najdi změnu“. Posun samotné perspektivy pozitivně hodnotí i sami studenti. „Začala jsem trochu jinak vnímat klimatickou změnu a její řešení. Přišla jsem na to, že jsou mnohem důležitější faktory, které ji ovlivňují, a není to jen o třídění odpadu, že je potřeba větší změny a mrzí mě, že to vlastně nikdo moc neřeší,“ popsala změnu svého přístupu Roxolana Sobotová, jedna ze studentek frýdlantského gymnázia. Projekt tak kromě propojení školy s místní komunitou a seznámení studentů s problematikou klimatické změny podpořil změnu postojů samotných studentů, kteří díky tomu chápou, že v případě hledání řešení nestačí pouze „něčí lepší pocit“, ale že je třeba jít k jádru věci a zaměřit se na činnosti, které mají významnější vliv na samotné příčiny klimatické změny.


Případová studie: Poděbrady

Máme velkou radost, že se daří do projektu zapojovat nejen studenty gymnázií, ale i středních odborných škol. Dvouhodinový vzdělávací program pro děti a dospělé – naučnou stezku na školním pozemku a 15minutový online program na téma podpora biodiverzity (konkrétně hmyzu) a zadržování vody v krajině, to si za cíl svého projektu stanovili studenti Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady.

Na školní zahradě se rozhodli vybudovat vodní nádrž, která bude sloužit k zadržování dešťové vody na pozemku školy. Tu potom budou moci následně využívat k zavlažování zahrady. Vedle toho se zaměřili na hmyz a jeho úbytek v krajině. Formou vzdělávacího programu pro děti a veřejnost chtějí rozšířit povědomí o jeho důležitosti, zároveň na školní zahradě budují pítko pro včely, hmyzí domky, louku pro opylovače a zrcadlo uvědomění, do kterého se bude moci podívat každý, kdo k tomu sebere odvahu.

Jsme velmi rádi, že i přes komplikace spojené s koronavirovou pandemií a distanční výukou, zapojené školy dokázaly motivovat studenty k tomu, aby své projekty dotáhli do konce. Muselo to všechny zúčastněné stát opravdu hodně energie a sil. Pokud byste se sami chtěli se svou třídou nebo spolužáky do takového projektu zapojit příští školní rok, probíhá aktuálně nábor nových škol. 

Pro více informací kontaktujte metodičku projektu 1Planet4All Veroniku Ambrozyovou, e-mail: veronika.ambrozyova@clovekvtisni.cz.

Text vyšel v časopise Pražská Evoluce 2/2021.

Hledáme střední školy do projektu 1Planet4All - Active Citizens: Chráníme klima 

‼ Na školní rok 2021/2022 připravujeme 2. ročník celoročního projektu pro školy – žáky i učitele – který směřuje k rozvoji aktivního občanství a zároveň zvyšuje povědomí o změně klimatu a možnostech jejího řešení.

Přihlaste se zde: 👉👉 https://bit.ly/3w6TyKv


Autor: Kateřina Lánská

Související články