Armáda propustila 68 dětských vojáků, tisíce dalších v ní nadále slouží

Publikováno: 2. 9. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Armáda propustila 68 dětských vojáků, tisíce dalších v ní nadále slouží
© Foto:

Barmská armáda Tatmadaw v srpnu propustila šedesát osm dětských vojáků, přičemž několik desítek z nich představovali mladí dospělí odvedení v dětském věku. Stalo se tak v rámci společného akčního plánu barmské vlády a OSN o naprostém ukončení náboru dětí a jejich služby v armádě.

Dle plánu, který byl podepsán v červnu loňského roku, by měla Tatmadaw propustit všechny dětské vojáky do letošního prosince, což však analytici v čele s Human Rights Watch označují jako nepříliš pravděpodobný scénář. Přestože v loňském roce bylo propuštěno šedesát šest dětí a v letošním létě čtyřicet dva, nejedná se dle zprávy OSN vzhledem k odhadovanému celkovému počtu dětských vojáků a dosud praktikovanému náboru dětí o dostatečný posun.

Na jaře vydala Mezinárodní organizace práce (International Labor Organization; ILO) studii, ve které uvádí 770 ověřených případů dětských vojáků zdokumentovaných za poslední tři roky, odhaduje se nicméně, že se množství dětí v armádě pohybuje v řádu tisíců. V posledních letech však počty dětí odvedených do armády mírně klesají, především v důsledku příměří podepsaných mezi vládní armádou a etnickými milicemi.

Přestože je Tatmadaw centralizovaná a rigidně řízená, oslabuje ji mimořádně slabá morálka mužstva způsobená špatnými životními podmínkami a nejistými příděly jídla, munice a zdravotní péče. To způsobuje vysokou míru dezertérství a nutnost neustále nabírat nové vojáky. Neoficiální přídělový systém pro vojenské činitele je závislý na počtu nových rekrutů; uvádí se také, že některým členům armády je znemožňováno instituci opustit, pokud za sebe nenajdou náhradu Tato „náborová ekonomika“ vede i ke vzniku civilních zprostředkovatelů, kteří děti do armády rekrutují.

Při neexistenci přesných pravidel pro nábor se armádní činitelé často uchylují k nátlaku, lžím, zastrašování a fyzickému násilí, přičemž děti v tomto ohledu tvoří snazší cíl než dospělí. Častou praktikou je obvinění dítěte za banální přestupek, jakým je např. nemožnost se prokázat občanským registračním průkazem, a následné vyhrožování mnohaletým vězením. Nástup do armády je mu pak nabídnut jako možnost alternativního trestu.

Dětští vojáci jsou často nasazováni v první linii, jako živé minohledačky či na pomocné a zásobovací práce, určitá část z nich, zejména dívky, jsou sexuálně zneužívány. Dle informací Child Soldiers International drtivá většina dětských vojáků nemá ukončenou osmiletou školní docházku, což jim při případné demobilizaci ztěžuje reintegraci do společnosti.

Barmští dětští vojáci neslouží pouze v Tatmadaw, ale v menším počtu i v řadě výše zmíněných etnických armád. Děti jsou odváděny nejenom v Kačjinskou osvobozeneckou armádou (Kachin Independence Army, KIO), která je s vládou stále oficiálně ve válce, ale i milicemi, které s vládou uzavřely příměří a nyní fungují spíše jako pohraniční stráž. Praktiky jednotlivých armád vzhledem k dětem se značně liší - některé se aktivně snaží o jejich demobilizaci, jiné problém stále popírají.

 Zdroje: www.bbc.com, www.hrw.orgwww.child-soldiers.org

Čtěte i další novinky z Barmy. 

Autor: Anna Kunová, koordinátorka barmských projektů, Člověk v tísni