Asistent pedagoga je profese důležitá. Její parametry jsou ale nejasné

Publikováno: 11. 2. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Asistent pedagoga je profese důležitá. Její parametry jsou ale nejasné
©

Profese asistenta pedagoga nabývá v posledních letech na významu, ovšem samotná přítomnost asistentů ve vzdělávání není v prostředí českých škol žádnou novinkou. Již v druhé polovině devadesátých let 20. století pomáhali v českých školách se vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků romští asistenti, ve speciálních školách často zastávali roli asistentů muži ve výkonu tzv. civilní služby. Na počátku tohoto století znala školská legislativa pozici vychovatel – asistent učitele a od přijetí školského zákona z roku 2004 se v českých školách setkáváme s asistenty pedagoga.

Překvapivě ale i po dvou desetiletích práce s asistenty v českých školách zůstávají s profesí asistenta pedagoga spojené četné nejasnosti zejména v oblasti kvalifikace a náplně práce. Zákon o pedagogických pracovnících v současném znění umožňuje, aby pozici asistenta pedagoga zastával absolvent magisterského studia v pedagogickém oboru, stejně tak se ale asistentem pedagoga může stát i člověk se základním vzděláním a příslušným kvalifikačním kurzem. Jaká by tedy měla být ta správná kvalifikace asistenta pedagoga? A jaké další schopnosti a dovednosti by měl asistent mít?

Asistenti se do tříd přidělují na základě přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, výzkumy a četné příklady z praxe ale dokládají, že pokud se asistent ve výuce věnuje jen vybranému žákovi, může nadělat více škody než užitku. Jaká by tedy měla být role asistenta, aby jeho práce byla skutečně efektivní? V jakých oblastech by měl být nápomocen žákům, učiteli, škole? Odpovědi na tyto a další otázky v současnosti hledají některé realizované projekty, připravované metodiky i vznikající standard pro profesi asistenta pedagoga.

Nakonec to, že jsou asistenti pedagoga ve vzdělávacím systému považováni za vítanou formu podpory, dokládají i jejich počty, které v posledních letech stoupají každoročně o více než deset procent. A vycházíme-li z příkladů dobré praxe ze zahraničí, lze přepokládat, že by počty českých asistentů pedagoga měly znatelně růst i nadále (ano, jsme stále ještě daleko například od Velké Británie – země, kde při počtu dvě stě padesáti tisíc teaching assistants vychází v průměru jeden asistent na každé dva učitele).

O tom, že jsou asistenti pedagoga ve vzdělávací praxi profesí velmi potřebnou, tedy není pochyb. Stále ale zůstává potřeba upřesnit požadavky na asistenty a jejich kompetence tak, aby jejich práce přinášela očekávané výsledky.

 

Autor je speciální pedagog, učí na PedF UK a na UJAK Praha. V Nové škole, o. p. s., se angažuje v oblasti vzdělávání a metodické podpory asistentů a učitelů.

 

Článek vyšel v pátém čísle časopisu Škola All inclusive, který vznikl v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, jenž je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Autor: Zbyněk Němec