Moldavsko

Moldavsko: Dobré vládnutí

Snažíme se posilovat a inspirovat občanskou společnost, aby se občané více zapojovali do rozhodování a veřejného dění. Na základě úspěšné metodologie z České republiky jsme pomohli zařadit výuku o globálních problémech pomocí dokumentárních filmů do moldavských školních osnov. Na venkově podporujeme vznik místních akčních skupin jako novou formu spolupráce a řešení problémů. Tyto iniciativy získávají malé granty například na opravu a zřízení hřiště pro děti, jídelny pro školáky nebo pro opuštěné lidi staršího věku. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Cílem tohoto projektu je zmírnit dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobější sociálně-ekonomické odolnosti ohrožených skupin v zemích východní Evropy a jižního Kavkazu. Člověk v tísni se v rámci Programu solidarity Evropské unie pro země východního partnerství spojil s partnerskými organizacemi the Netherlands Helsinki Committee (NHC) a AFEW International. Společně pracují v několika zemích včetně Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Uvědomujeme si, jak zásadní roli během pandemie a po ní hrají v těchto zemích místní organizace na podporu občanské společnosti, neziskové organizace a nezávislá média při poskytování služeb, mobilizaci komunit, zvyšování povědomí a prosazování ochrany lidských práv a občanských svobod. V rámci projektu bude Člověk v tísni s partnery podporovat tyto klíčové aktéry, aby pomohli zmírnit dopady COVID-19 na ohrožené skupiny. Ty by měly mít lepší přístup ke službám i informacím.

Člověk v tísni využívá své bohaté zkušenosti právě s podporou organizací občanské společnosti, watch-dogových programů a nezávislé lokální žurnalistiky. Partneři NHC a AFEW se specializují zejména na ochranu lidských práv v uzavřených institucích, jako jsou vězení nebo ústavy. Pomáhají tak například lidem s HIV/AIDS, tuberkulózou nebo žloutenkou. Podporujeme finančně organizace, které pomáhají ohroženým skupinám obyvatel a poskytujeme jim pomoc při monitoringu, v psaní reportů, v poradenství, stanovování agendy a advokačních aktivitách. 

 

Aktéři občanské společnosti jako hybatelé změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Aktéři občanské společnosti jako hybatelé změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Tento regionální projekt si klade za cíl podpořit nově založené organizace občanské společnosti, místní skupiny, občanské iniciativy a sociální a kulturní hnutí v jejich roli v rámci demokratických procesů v zemích jižního Kavkazu a Moldavska. 

S podporou týmu, který na projektu pracuje, a kvalifikovaných facilitátorů, rozvíjí každá vybraná organizace svou vlastní strategii, upevňuje svou roli ve společnosti a mapuje systémové změny, které se snaží ovlivnit. Účastníci hodnotí své vlastní kapacity a účastní se školení, konzultací a studijních návštěv a využívají koučingu a stipendií ušitých jim na míru. Zároveň posilují kontakty s komunitami, svými podporovateli a dobrovolníky a mají možnost navazovat nové kontakty s kolegy a partnery v Moldavsku, ale i v Arménii, Gruzii a dalších zemích. 

Vybrané organizace mají navíc přístup ke zdrojům pro svůj výzkum, k rozšiřování svých odborných znalostí a mohou se tak účastnit politického dialogu na místní, národní a mezinárodní úrovni. Během účasti na projektu budou zkoumat, zda, proč a jak se mohou propojit se soukromým sektorem a jak efektivně, transparentně a zodpovědně organizovat a spravovat své zdroje. V závěrečné části projektu žádají účastníci o flexibilní financování na podporu rozvoje svojí organizace a veřejných kampaní. 

Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Člověk v tísni podporuje ve venkovských regionech Moldavska občanské iniciativy, které se snaží řešit konkrétní problémy na místní úrovni. Cílem programu je pomoci malým nevládním organizacím aktivizovat občany i místní zastupitelstva ke společnému řešení problémů na místní úrovni. Ve vybraných regionech pořádá ČvT školení pro místní nevládní organizace v tom, jak plánovat a realizovat malé projekty. Následně pomocí grantové výzvy udělí malé granty organizacím s nejlepšími projektovými záměry.

Doposud bylo podpořeno více než 30 nevládních organizací z 20 okresů Moldavska. Příklady podpořených projektů místních nevládních organizací zahrnují zřízení jídelny pro opuštěné lidi staršího věku, opravu a zřízení hřiště pro děti, opravu vybavení školní jídelny, podporu kampaně proti násilí na ženách či podporu volnočasových klubů integrujících děti s postižením.
 

Jak dále pomáháme