Moldavsko

Moldavsko: Dobré vládnutí

Snažíme se posilovat a inspirovat občanskou společnost, aby se občané více zapojovali do rozhodování a veřejného dění. Na základě úspěšné metodologie z České republiky jsme pomohli zařadit výuku o globálních problémech pomocí dokumentárních filmů do moldavských školních osnov. Na venkově podporujeme vznik místních akčních skupin jako novou formu spolupráce a řešení problémů. Tyto iniciativy získávají malé granty například na opravu a zřízení hřiště pro děti, jídelny pro školáky nebo pro opuštěné lidi staršího věku.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství


Cílem tohoto projektu je zmírnit dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobější sociálně-ekonomické odolnosti ohrožených skupin v zemích východní Evropy a jižního Kavkazu. Člověk v tísni se v rámci Programu solidarity Evropské unie pro země východního partnerství spojil s partnerskými organizacemi the Netherlands Helsinki Committee (NHC) a AFEW International. Společně pracují v několika zemích včetně Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.
Uvědomujeme si, jak zásadní roli během pandemie a po ní hrají v těchto zemích místní organizace na podporu občanské společnosti, neziskové organizace a nezávislá média při poskytování služeb, mobilizaci komunit, zvyšování povědomí a prosazování ochrany lidských práv a občanských svobod. V rámci projektu bude Člověk v tísni s partnery podporovat tyto klíčové aktéry, aby pomohli zmírnit dopady COVID-19 na ohrožené skupiny. Ty by měly mít lepší přístup ke službám i informacím.
Člověk v tísni využije své bohaté zkušenosti právě s podporou organizací občanské společnosti, watch-dogovými programy a nezávislé lokální žurnalistiky. Partneři NHC a AFEW se specializují zejména na ochranu lidských práv v uzavřených institucích, jako jsou vězení nebo ústavy. Pomáhají tak například lidem s HIV/AIDS, tuberkulózou nebo žloutenkou. Finančně podpoříme organizace, které pomáhají ohroženým skupinám obyvatel a budeme je podporovat při monitoringu, v psaní reportů, v poradenství, stanovování agendy a advokačních aktivitách.
Aktéři občanské společnosti jako hnací síly změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Aktéři občanské společnosti jako hnací síly změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Tento regionální projekt si klade za cíl podpořit nově založené organizace občanské společnosti, místní skupiny, občanské iniciativy a sociální a kulturní hnutí v jejich roli v rámci demokratických procesů v zemích jižního Kavkazu a Moldavska.
S podporou týmu, který na projektu pracuje, a kvalifikovaných facilitátorů, bude každá vybraná organizace rozvíjet svou vlastní strategii, upevňovat svou roli ve společnosti a mapovat systémové změny, které se snaží ovlivnit. Účastníci zhodnotí své vlastní kapacity a budou se moci účastnit tréninků, konzultací a studijních návštěv a využívat koučingu a stipendií jim na míru. Zároveň posílí kontakty s komunitami, svými podporovateli a dobrovolníky a budou mít možnost navázat nové kontakty s kolegy a partnery v Arménii, Gruzii, Moldavsku a dalších zemích.
Vybrané organizace budou mít navíc přístup ke zdrojům pro svůj výzkum, k rozšiřování svých odborných znalostí a budou se moci účastnit politického dialogu na místní, národní a mezinárodní úrovni. Prozkoumají, zda, proč a jak se mohou propojit se soukromým sektorem a jak efektivně, transparentně a zodpovědně organizovat a spravovat své zdroje. Nakonec budou účastníci projektu moci požádat o flexibilní financování na podporu rozvoje jejich organizace a veřejných kampaní.
Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Člověk v tísni podporuje ve venkovských regionech Moldavska občanské iniciativy, které se snaží řešit konkrétní problémy na místní úrovni. Cílem programu je pomoci malým nevládním organizacím aktivizovat občany i místní zastupitelstva ke společnému řešení problémů na místní úrovni. Ve vybraných regionech pořádá ČvT školení pro místní nevládní organizace v tom, jak plánovat a realizovat malé projekty. Následně pomocí grantové výzvy udělí malé granty organizacím s nejlepšími projektovými záměry.

Za tři roky realizace projektu bylo podpořeno více než 30 nevládních organizací z 20 okresů Moldavska. Příklady podpořených projektů místních nevládních organizací zahrnují zřízení jídelny pro opuštěné lidi staršího věku, opravu a zřízení hřiště pro děti, opravu vybavení školní jídelny, podporu kampaně proti násilí na ženách či podporu volnočasových klubů integrujících děti s postižením.

Jak dále pomáháme