Moldavsko: Dobré vládnutí

Moldavsko: Dobré vládnutí

Snažíme se posilovat a inspirovat občanskou společnost, aby se občané více zapojovali do rozhodování a veřejného dění. Na základě úspěšné metodologie z České republiky jsme pomohli zařadit výuku o globálních problémech pomocí dokumentárních filmů do moldavských školních osnov. Na venkově podporujeme vznik místních akčních skupin jako novou formu spolupráce a řešení problémů. Tyto iniciativy získávají malé granty například na opravu a zřízení hřiště pro děti, jídelny pro školáky nebo pro opuštěné lidi staršího věku.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Člověk v tísni podporuje ve venkovských regionech Moldavska občanské iniciativy, které se snaží řešit konkrétní problémy na místní úrovni. Cílem programu je pomoci malým nevládním organizacím aktivizovat občany i místní zastupitelstva ke společnému řešení problémů na místní úrovni. Ve vybraných regionech pořádá ČvT školení pro místní nevládní organizace v tom, jak plánovat a realizovat malé projekty. Následně pomocí grantové výzvy udělí malé granty organizacím s nejlepšími projektovými záměry.

Za tři roky realizace projektu bylo podpořeno více než 30 nevládních organizací z 20 okresů Moldavska. Příklady podpořených projektů místních nevládních organizací zahrnují zřízení jídelny pro opuštěné lidi staršího věku, opravu a zřízení hřiště pro děti, opravu vybavení školní jídelny, podporu kampaně proti násilí na ženách či podporu volnočasových klubů integrujících děti s postižením.

Jak dále pomáháme