Nadia Pascaru-Botnaru: „Úsměvy lidí, kterým pomáháme, mi dodávají sílu a inspirují mě.“

Publikováno: 16. 8. 2023 Doba čtení: 5 minut
Nadia Pascaru-Botnaru: „Úsměvy lidí, kterým pomáháme, mi dodávají sílu a inspirují mě.“
© Foto: ČvT Moldavsko

V předvečer Světového humanitárního dne jsme hovořili s naší kolegyní Nadiou Pascaru-Botnaru, která koordinuje náš projekt pomáhající lidem v Moldavsku zotavit se z války na Ukrajině. Nadia nám připomíná důležitost humanitární práce. 

- Proč je váš projekt důležitý pro Moldavsko a naši společnost?

- Moldavsko je malá země, jejímž největším bohatstvím jsou naši lidé. „Malá země s velkým srdcem. V tomto projektu lidé pomáhají ostatním lidem čelit výzvám.

Když se podíváme na vzdálenou válku, vnímáme ji jinak. Ale když jsme se ocitli s válkou před našimi dveřmi, pravděpodobně to naši společnost učinilo empatičtější vůči trpícím lidem. Zároveň vyvstala potřeba stát se odolnějšími, přizpůsobit se novým realitám a zjistit, co dobrého můžeme v těchto těžkých časech udělat. A toto „dobro“ bylo v tomto projektu nastíněno díky podpoře Evropské unie. Všichni chápeme důležitost humanitární pomoci v krizových situacích. Zároveň však musíme zajistit, aby byla aktivita občanské společnosti dlouhodobě udržitelná. Projekt se neomezuje na okamžitou a hmatatelnou humanitární pomoc. Chceme, aby lidé byli vyškoleni, tedy lépe připraveni na možné nové výzvy. Chceme pomoci občanské společnosti, aby uměla kriticky myslet, aby si všímala, jak shromažďuje a šíří informace atd. Doufám, že válka brzy přejde a pak vyvstane otázka: „Co budeme dělat dál?“. Proto chceme dát odpověď občanské společnosti na tuto otázku.

- A jak byste zhodnotili výkon moldavských účastníků projektu?

- Všechny vybrané organizace občanské společnosti (OS) rozvíjejí a poskytují služby ve svém oboru a jsem jim za to velmi vděčná. Projekt financují organizace občanské společnosti, které působí v terénu a podílejí se na rozvoji komunity. To ostatně bylo také jedním z našich primárních výběrových kritérií. Chtěli jsme spolupracovat s organizacemi, které jsou odhodlány, a poskytnout jim veškerou podporu, kterou potřebují. 

- Je tento projekt pro Člověka v tísni první, nebo už podobné projekty byly?

- Před několika lety jsme vedli regionální projekt s názvem „Aktéři občanské společnosti – hybatelé změny v zemích jižního Kavkazu a Moldavské republiky“. V té době se pozornost soustředila na občanskou společnost, která čelila různým druhům výzev. Ukrajina v té době nebyla součástí projektu. Ale válka nás donutila stát se odolnějšími, změnit priority a neomezovat se na přísně humanitární projekt. Peníze jsou samozřejmě potřeba vždy, ale chtěli jsme tyto fondy EU využít jako nástroj růstu. Fenomén dezinformací a propagandy existoval už dříve, ale po 24. únoru 2022 se postoj společnosti k této problematice změnil.

- Jak se vám podařilo vybudovat tým kolem tohoto projektu?

- Tento tým je mimořádně různorodý. I když jsme různých národností, všichni jdeme stejným směrem se stejnými hodnotami; doplňujeme se a chceme tento svět udělat o něco lepším. Většina z nás pracovala i na předchozím projektu, takže jsme nemuseli začínat od nuly. Projekt koordinuji na úrovni země. Zde máme malý, ale velmi profesionální projektový tým. Jsem nadšená, že mám podporu svých kolegů. V poslední době kladu velký důraz na lidi, se kterými pracuji. A když potkám lidi, od kterých se mohu něco nového naučit, mám radost a takových lidí jsem v tomto projektu potkala mnoho.

- Projekt Odolnost občanské společnosti a mediální reakce na válku na Ukrajině je v plném proudu. Jakou zpětnou vazbu jste získali od příjemců?

- Líbí se mi, co v tuto chvíli slyším a vidím. Reakce hovoří o vděčnosti a uznání. Mám na mysli zástupce vybraných organizací občanské společnosti pro práci na tomto projektu a cílové publikum: děti, mladé lidi, uprchlíky atd. Myslím si, že plnou zpětnou vazbu obdržíme až po dokončení všech našich aktivit. Výsledky se projeví za pár let. Vím to ze zkušeností z předchozích projektů. A když jsem viděla tyto pozitivní výsledky, mé srdce se rozbušilo, protože jsem věděla, že jsem do základu úspěchu vložila první kamínek. Není vždy snadné dosáhnout všech cílů, které si stanovíte, ale vděčné oči lidí a úsměvy dětí, kterým pomáháme, mi dodávají sílu a inspirují mě k dalšímu konání dobra. Doufám, že i zde budeme mít tak pozitivní zkušenost.

- A konečně, co by pro vás v tomto případě znamenal úspěšný projekt?

- Byla bych ráda, kdyby všechny organizace, se kterými nyní spolupracujeme, pokračovaly ve své práci stejným způsobem. Byla bych ráda, kdyby mladí lidé, kteří se projektu zúčastnili, mohli analyzovat informace a chránili se před dezinformacemi. Těší mě, když se uprchlík usmívá s vědomím, že byl vyslyšen a dostalo se mu pomoci a začlenění do hostitelské komunity. Díky integraci jsou pak lépe schopni získat si slušnou práci navzdory všem výzvám. Tímto způsobem inkluzivní přístup nesnižuje důstojnost osoby, které pomáháte; nestaví vás nad ni. A lidé v nouzi nejčastěji ocení právě toto. Na závěr doufám, že vyklíčí alespoň jedno semínko z každé větve projektu. 

Aby společnost Člověk v tísni v konsorciu s Centrem občanské společnosti v Praze a Nizozemským helsinským výborem pomohla společnosti vyrovnat se s výzvami a ochránit ji před následky války na Ukrajině, vyvíjí regionální projekt „Odolnost občanské společnosti a reakce médií na válku na Ukrajině“. S podporou Evropské unie (DG NEAR) jsme spojili síly, abychom reagovali na potřeby lidí na Ukrajině, v Moldavsku a Gruzii. Projekt podporuje organizace občanské společnosti a nezávislé mediální subjekty v zemích Východního partnerství. Zpočátku bylo v Moldavsku vybráno 8 organizací občanské společnosti aktivně zapojených do boje proti následkům války. Příjemcům poskytují širokou škálu služeb: právní poradenství, psychosociální podporu, distribuci nezbytností a přípravu teplých obědů. Také organizovali workshopy a kurzy v různých regionech Moldavska. Následně byly Člověkem v tísni Moldavsko do projektu vybrány čtyři další organizace občanské společnosti, které měly za úkol zvýšit mediální gramotnost venkovského obyvatelstva a bojovat proti dezinformacím. Tyto organizace zahájily realizaci programu Jeden svět na školách (OWIS), který využívá dokumentární filmy pro vzdělávací účely, včetně boje proti dezinformacím a rozvíjení dovedností kritického myšlení.
Autor: Dmitrii Vosimeric, Asistent komunikace

Související články