Moldavsko

Moldavsko: Sociální inkluze a ochrana

Podporujeme lidi se zdravotním postižením, kteří čelí systematické institucionalizaci a diskriminaci, a jejich rodiny. Pomáháme transformovat zdejší instituce a vytvářet příležitosti k nezávislému bydlení. Ve spolupráci s místními autoritami a institucemi se například zřizují tzv. chráněná bydlení, kde se klienti učí samostatnému důstojnému životu. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Rozšiřování integrace lidí s postižením do společnosti

Rozšiřování integrace lidí s postižením do společnosti

Projekt je zaměřen na zajišťování chráněného komunitního bydlení a odpovídajícího zaměstnání pro osoby s mentálním postižením v obcích Badičeni a Zgurita a dále celkovou integraci těchto osob do společnosti. Většinová populace je zatížena předsudky vůči těmto osobám, z čehož pramenní nedostatek podpory ze strany státu. Projekt si klade za cíl zajistit adekvátní materiální a personální podmínky pro tři nové jednotky chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a podpory jejich aktivního zapojení do komunitního života a pracovní činnosti v Badiceni a Zgurita.

Jak dále pomáháme