Ukrajina: Humanitární pomoc

Ukrajina: Humanitární pomoc

Ozbrojený konflikt na východní Ukrajině dramaticky zhoršil životy milionům místních občanů. Staráme se o to, aby nejpotřebnější lidé, jako jsou matky s dětmi nebo staří lidé zasažení boji, měli co nejdříve to nejdůležitější, co k životu potřebují. 

Dodáváme jim potravinové balíčky například s moukou, olejem, solí a cukrem nebo hygienické balíčky s plenami či mýdlem. V oblastech, kde fungují obchody, distribuujeme potravinové poukázky, aby si mohli koupit, co jim schází. V zimě rozdělujeme dřevo, uhlí nebo kamna na topení. Dále opravujeme poničené domy i vodovody a dovážíme pitnou vodu do obcí a škol. Navíc zakládáme dětské herny pro děti, kde mohou na chvíli zapomenout na válku a za pomoci odborníků se lépe vyrovnat s traumaty, která prožily.

Aktuální články o Ukrajině

Další


Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zlepšení psychosociální podpory

Zlepšení psychosociální podpory

Obavy z dalších konfliktu, či míra strachu z budoucnosti / o vlastní bezpečí zůstává u obyvatel z frontové oblasti, matek samoživitelek či osob s postižením vysoká. Člověk v tísni se zaměřuje na posílení odolnosti a sociální soudržnosti postižených komunit prostřednictvím poskytování individuální cílové pomoci, vytváření komunitních iniciativ a přístupu do komunitních prostor pro starší lidi/osoby s postižením.
Oprava domů a zateplování

Oprava domů a zateplování

Více než 10 000 domácností stále potřebuje opravy svých domů. Pokud hovoříme o drobných opravách, jedná se většinou o výměnu poškozených oken a dveří. Středně velkými poškozeními rozumíme opravy střech, vodních rozvodů a topení. Pomáháme ale odstraňovat i velmi závažná poškožení, kdy opravujeme celé stěny (i uvnitř domu), pomáháme s obnovou střech a také toalet. Příbytky místních byly většinou poškozeny v důsledku náletů, bombardování a střelby. Kromě oprav poskytujeme také uhlí nebo brikety na zimu, nejen domácnostem, ale také školkám a školám.
Obnova živobytí

Obnova živobytí

Vysoká míra chudoby a omezený přístup ke službám zásadně ovlivňuje schopnost stabilně zajistit a uspokojit základní životní potřeby lidí žijící v Doněcku a Luhansku. Zemědělská činnost se řadí mezi hlavní zdroj obživy v těchto regionech, proto PIN spolupracuje s místními drobnými zemědělci, s cílem zajistit jejich soběstačnost, zvýšit jejich příjem a prostřednictvím zvýšené zemědělské produkce přispět k lepšímu přístupu potravin místních komunit.
Obnova vodních systémů

Obnova vodních systémů

V komunitách a institucích, které zasáhla válka, řešíme problémy s nedostatkem vody a její případnou úpravou. Člověk v tísni zajišťuje pitnou a užitkovou vodu, materiály pro obnovu vodovodů v postižených oblastech, instalaci zařízení na úpravu vody, sanace a rehabilitace topných systémů v sociálních zařízeních. To vše nejen pro domácnosti, ale také instituce (školy, mateřské školy, obce atd.). 
Potravinové a hygienické balíčky

Potravinové a hygienické balíčky

Zaměřujeme se na zajišťování potravinových a hygienických balíčků. Je pro nás důležité, aby poskytovaná pomoct vycházela ze skutečných potřeb, které mají lidé a komunity, kterým pomáháme. Naše balíčky obsahují základní potřeby, které místní využívají na vaření (například mouka, olej, sůl, cukr, čaj) a také hygienické potřeby (pleny, mýdla a desinfekce).

Jak dále pomáháme