Ukrajina: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto:
Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Podpora občanské společnosti a médií během války na Ukrajině

Podpora občanské společnosti a médií během války na Ukrajině

Dvouletý projekt realizovaný Člověkem v tísni (ČvT) spolu s konsorciálními partnery Prague Civil Society Center (PCSC) a Netherland Helsinki Committee (NHC) se zaměřuje na podporu občanských sdružení a nezávislých mediálních aktérů v zemích Východního partnerství – Gruzii, Moldavsku, Ukrajině a Arménii. Pro iniciativy, které pracují na zajištění měnících se potřeb obyvatelstva v regionu zasaženého konfliktem, jsou organizovány tréniky budování kapacit, školení dovedností, zlepšování provozních kapacit, zabezpečení finančních zdrojů a psychosociální podpory.  
ČvT považuje místní aktéry změny, jako jsou občanská sdružení, nově vznikající skupiny a nezávislá média, za klíčové pro zachování účinné reakce na dopady války na Ukrajině. ČvT se snaží zvyšovat kapacity organizací občanské společnosti, aby byly schopny poskytovat širší škálu inkluzivnějších služeb, a plánuje je finančně podpořit skrze granty. 
Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Cílem tohoto projektu je zmírnit dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobější sociálně-ekonomické odolnosti ohrožených skupin v zemích východní Evropy a jižního Kavkazu. Člověk v tísni se v rámci Programu solidarity Evropské unie pro země východního partnerství spojil s partnerskými organizacemi the Netherlands Helsinki Committee (NHC) a AFEW International. Společně pracují v několika zemích včetně Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.
Uvědomujeme si, jak zásadní roli během pandemie a po ní hrají v těchto zemích místní organizace na podporu občanské společnosti, neziskové organizace a nezávislá média při poskytování služeb, mobilizaci komunit, zvyšování povědomí a prosazování ochrany lidských práv a občanských svobod. V rámci projektu bude Člověk v tísni s partnery podporovat tyto klíčové aktéry, aby pomohli zmírnit dopady COVID-19 na ohrožené skupiny. Ty by měly mít lepší přístup ke službám i informacím.
Člověk v tísni využije své bohaté zkušenosti právě s podporou organizací občanské společnosti, watch-dogovými programy a nezávislé lokální žurnalistiky. Partneři NHC a AFEW se specializují zejména na ochranu lidských práv v uzavřených institucích, jako jsou vězení nebo ústavy. Pomáhají tak například lidem s HIV/AIDS, tuberkulózou nebo žloutenkou. Finančně podpoříme organizace, které pomáhají ohroženým skupinám obyvatel a budeme je podporovat při monitoringu, v psaní reportů, v poradenství, stanovování agendy a advokačních aktivitách.
 
Obnova kariérních center

Obnova kariérních center

Na Ukrajině školíme mladé lidi tak, aby byli připraveni na budoucí povolání a zároveň jim pomáháme vytvářet si důležité sítě. Obnovená kariérní centra na univerzitách a v dalších vzdělávacích institucích mohou hrát také další pozitivní roli v případné motivaci mladých lidí pro to, aby z regionu neodcházeli.

Jak dále pomáháme

Novinky