Zambie: Odolnost lidí a výživa

Zambie: Odolnost lidí a výživa

Zemědělství tvoří hlavní zdroj obživy skoro 60 % obyvatel Zambie. Závislost na období dešťů, která se vlivem změny klimatu stávají velmi nepředvídatelnými, zvyšuje riziko nízké produkce a následné podvýživy a chudoby. Špatná infrastruktura a odlehlost vesnických oblastí navíc znesnadňují místním lidem přístup k trhu a ke zdravotnickým službám. Spolu s místními i mezinárodními partnery se zaměřujeme na pomoc dětem do 5 let a těhotným a kojícím ženám. Abychom co nejefektivněji řešili vysoký výskyt podvýživy, využíváme zde inovativní přístup, který propojuje několik vzájemně se ovlivňujících oblastí: zemědělství, výživu, přístup k nezávadné pitné vodě a správné hygienické návyky. Pomáháme místním lidem zavést takové udržitelné postupy, které jim zajistí vyšší produkci nutričně hodnotných plodin, snazší přístup na trh a zdravější život.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii II

Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii II

Tento projekt byl pokračováním své první úspěšné fáze, která započala v roce 2017. Probíhal v oblasti Kalabo, kde se především u dětí do pěti let ve velké míře vyskytuje chronická podvýživa a snaží se o větší rozmanitost a nutriční hodnoty jídelníčku (nejen) dětí, a to skrze multisektorový a inovativní přístup.
Člověk v tísni organizoval ve vesnicích školení pro maminky s malými dětmi, které se učily o nutričních hodnotách potravin. Během kurzu vaření si mohly v praxi vyzkoušet uvařit nutričně vyvážený pokrm. Účastnice programu měly taktéž možnost dozvědět se informace o pěstování nutričně hodnotných plodin a pro svá pole následně získaly semena a sazeničky. Vypěstované přebytky potravin potom mohly prodat na místním trhu.
Kromě zeleniny a luštěnin probíhaly kurzy na stavbu příbytku pro drůbež a vhodné praktiky pro chov drůbeže. Po dostavbě vlastní drůbežárny obdrželi příjemci pomoci několik kusů drůbeže jako základ chovu.
Místní lidé mají také složitý přístup k finančním službám a potýkají se s tím, že si nemají kde bezpečně ukládat své úspory či vzít půjčku. Proto Člověk v tísni inicioval svépomocné spořící skupiny, jejichž účastnice dokáží společným spořením vytvořit kapitál, který může být využitý na investici do zemědělské produkce nebo do vlastního malého podniku.
Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii

Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii

Cílem tohoto projektu je snížení podvýživy u dětí do 5 let, a to převážně v domácnostech, které vedou ženy. Abychom zajistili zvýšený přísun živin pro tyto nejzranitelnější skupiny, spolupracujeme s komunitami v několika vzájemně propojených oblastech, a to s využitím integrovaného multisektorového přístupu. Dodáváme lidem semena odolných plodin s vysokou nutriční hodnotou - např. luštěniny jako podzemnici olejnou (arašídy), fazole či ořechy „bambara“, a zeleninu - amarant, cibuli, mrkev nebo meloun, které mohou nejen sklízet pro vlastní potřebu, ale také následně s pomocí vyškolených místních podnikatelů prodávat na trzích. Tento postup pomáhá zlepšit situaci rodin v oblasti zdraví a výživy, a zároveň zvyšuje jejich finanční soběstačnost.

Kromě zemědělských aktivit se projekt zaměřuje také na osvětu mezi komunitami, zdravotnickými centry a dobrovolníky v souvislosti s využitím čisté pitné vody a správných hygienických návyků, které napomáhají předcházet šíření nemocí, a snižují tak riziko zhoršení podvýživy. Z hlediska přístupu ke zdravotnickým službám, které mají zásadní dopad na status výživy dětí a maminek, bude náš tým v Zambii podporovat možnost místních žen rodit ve zdravotnických centrech (více než polovina žen v současnosti rodí doma) a vyškolí místní zdravotní dobrovolníky v komunitní rehabilitaci podvyživených dětí.

Abychom co nejefektivněji řešili vysoký výskyt podvýživy, využíváme zde inovativní přístup, jenž propojuje několik vzájemně se ovlivňujících oblastí – zemědělství, výživu, zdravotnictví, přístup k nezávadné pitné vodě a správné hygienické návyky.

Jak dále pomáháme

Novinky

Boj s hladem v Zambii. Podpořili jsme drobné zemědělce, kteří kvůli suchu přišli o úrodu

Boj s hladem v Zambii. Podpořili jsme drobné zemědělce, kteří kvůli suchu přišli o úrodu