Odolnost lidí a výživa

Zambie: Odolnost lidí a výživa

Zemědělství tvoří hlavní zdroj obživy skoro 60 % obyvatel Zambie. Závislost na období dešťů, která se vlivem změny klimatu stávají velmi nepředvídatelnými, zvyšuje riziko nízké produkce a následné podvýživy a chudoby. Špatná infrastruktura a odlehlost vesnických oblastí navíc znesnadňují místním lidem přístup k trhu a ke zdravotnickým službám. Spolu s místními i mezinárodními partnery se zaměřujeme na pomoc dětem do 5 let a těhotným a kojícím ženám. Abychom co nejefektivněji řešili vysoký výskyt podvýživy, využíváme zde inovativní přístup, který propojuje několik vzájemně se ovlivňujících oblastí: zemědělství, výživu, přístup k nezávadné pitné vodě a správné hygienické návyky. Pomáháme místním lidem zavést takové udržitelné postupy, které jim zajistí vyšší produkci nutričně hodnotných plodin, snazší přístup na trh a zdravější život.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zdraví „přes mobil“ - hlasové zprávy pro matky a pečovatele

Zdraví „přes mobil“ - hlasové zprávy pro matky a pečovatele

V Západní provincii Zambie zahajujeme projekt s názvem zdraví „přes mobil“ neboli mHealth. Jeho cílem je zlepšit zdravotní stav těhotných žen i novorozených dětí a jejich matek, a to prostřednictvím snadného přístupu ke kvalitním informacím o zdraví a správné péči. Tomu zpravidla stojí v cestě mnohé bariéry související s nízkou gramotností obyvatel v odlehlých rurálních oblastech.  Jak se ale potvrdilo v Angole, Kambodži nebo Nepálu, tuto bariéru lze překonat skrze zasílání mobilních hlasových zpráv v mateřském jazyce, které jsou matkám pravidelně doručovány v období prvních 6 měsíců života jejich dětí. Ty registrované uživatele informují o kojení, výživě kojenců, očkování, rozpoznávání a léčbě nemocí dítěte, správných hygienických praktikách, ale také o zdraví matek. V Západní provincii Zambie (konkrétně v Mongu a Nalolo) je nyní projekt ve fázi testování.
 
Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii

Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii

Cílem tohoto projektu je snížení podvýživy u dětí do 5 let, a to převážně v domácnostech, které vedou ženy. Abychom zajistili zvýšený přísun živin pro tyto nejzranitelnější skupiny, spolupracujeme s komunitami v několika vzájemně propojených oblastech, a to s využitím integrovaného multisektorového přístupu. Dodáváme lidem semena odolných plodin s vysokou nutriční hodnotou - např. luštěniny jako podzemnici olejnou (arašídy), fazole či ořechy „bambara“, a zeleninu - amarant, cibuli, mrkev nebo meloun, které mohou nejen sklízet pro vlastní potřebu, ale také následně s pomocí vyškolených místních podnikatelů prodávat na trzích. Tento postup pomáhá zlepšit situaci rodin v oblasti zdraví a výživy, a zároveň zvyšuje jejich finanční soběstačnost.

Kromě zemědělských aktivit se projekt zaměřuje také na osvětu mezi komunitami, zdravotnickými centry a dobrovolníky v souvislosti s využitím čisté pitné vody a správných hygienických návyků, které napomáhají předcházet šíření nemocí, a snižují tak riziko zhoršení podvýživy. Z hlediska přístupu ke zdravotnickým službám, které mají zásadní dopad na status výživy dětí a maminek, bude náš tým v Zambii podporovat možnost místních žen rodit ve zdravotnických centrech (více než polovina žen v současnosti rodí doma) a vyškolí místní zdravotní dobrovolníky v komunitní rehabilitaci podvyživených dětí.

Abychom co nejefektivněji řešili vysoký výskyt podvýživy, využíváme zde inovativní přístup, jenž propojuje několik vzájemně se ovlivňujících oblastí – zemědělství, výživu, zdravotnictví, přístup k nezávadné pitné vodě a správné hygienické návyky.

Jak dále pomáháme

Novinky