Zambie: Udržitelná obživa a životní prostředí

Zambie: Udržitelná obživa a životní prostředí

Pouhých 3,2 % obyvatel Zambie si může ve svých domácnostech vařit či svítit pomocí elektřiny. Ostatní využívají nejčastěji dřevo nebo dřevěné uhlí, což má zásadní dopad na okolní krajinu – odhaduje se, že využívání tohoto zdroje paliva má v Zambii za následek odlesnění až 300 tisíc hektarů půdy ročně. Západní provincie, a především pak okres Kalabo, kde pracujeme, patří k nejchudším oblastem v Zambii. Až 44 % domácností zde nemá přístup k potřebným hygienickým zařízením. Těžko se dostávají i k elektřině nebo plynu. Snažíme se proto místním obyvatelům dopomoci k takovým zdrojům, které budou dlouhodobě udržitelné, a zároveň nepoškozují okolní prostředí, jako například domácí bioplynárny. Díky bioplynu mohou farmáři efektivně řešit problém s likvidací odpadu, nemusí již kácet stromy v okolí a navíc jim získané hnojivo pomáhá zvýšit zemědělskou produkci.


Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Přístup k bioenergii v Západní provincii II

Přístup k bioenergii v Západní provincii II

Tento projekt navazuje na projekt Člověka v tísni z roku 2018, který v oblasti Západní provincie v okrese Kalabo představoval obyvatelům technologii bioplynáren a 10 modelových jich pomohl postavit.
Současný projekt si klade za cíl zlepšit přístup obyvatelstva provincie k udržitelným zdrojům energie. Pouze 3,2 % obyvatel zambijského venkova má přístup k elektrické energii. Jako hlavní zdroj energie se používá dřevo či dřevěné uhlí, což má za následek odlesňování oblasti a dýchací obtíže, nehledě na velké množství času stráveného obstaráváním těchto surovin.
Bioplynárny perfektně pasují do místního kontextu, protože se v oblasti chová dobytek (poskytující vstup do výroby bioplynu) a zemědělci hospodařící na převážně písčité půdě potřebují kvalitní hnojiva, která si nemohou dovolit pořídit. Bioplynárna zajišťuje jednak bioplyn využitelný na vaření, jednak vysoce efektivní organické hnojivo.
V rámci projektu probíhají informační kampaně ohledně technologie bioplynáren, například skrze média či skrze ustanovení modelové bioplynárny a zahrady demonstrující využití organického hnojiva. Projekt zároveň zamýšlí podpořit vznik trhu s produkty bioplynáren a uvažuje o možnostech přístupu k finančním službám pro drobné farmáře.
Donors: Embassy of the Czech Republic in Lusaka
 
Přístup k energii v Západní provincii

Přístup k energii v Západní provincii

V Zambii se o přípravu jídla až v 70 % případů starají ženy, jež sběrem dřeva na podpal stráví v průměru kolem 8 hodin týdně. Pravidelné vdechování škodlivých zplodin vznikajících při pálení dřeva či dřevěného uhlí následně poškozuje nejen jejich zdraví, ale i zdraví jejich rodin. Tento způsob tepelného zpracování zároveň přispívá k odlesňování, a poškozuje tak půdu, kterou činí vyprahlou a nepoužitelnou. Člověk v tísni proto pracuje s farmáři v nejchudších okresech Západní provincie, kde pomáháme stavět efektivní a finančně dostupné bioplynárny. Ty fungují jako určitý „mechanický žaludek“: živí se organickým materiálem (lidským či zvířecím trusem), jenž se v prostředí bez přístupu kyslíku rozkládá, a vzniká tak bioplyn (metan a oxid uhličitý) a přírodní hnojivo bez bakterií. Bioplyn lze využít jak pro vaření, tak jako organické hnojivo, jež poslouží k hodnotnější zemědělské produkci. Celkový pozitivní dopad se následně projeví i v citlivosti vůči životnímu prostředí, kdy se omezí sběr dřeva, což zabrání dalšímu odlesňování.

Jak dále pomáháme

Novinky

Zambijci se učí vařit levné recepty, na které se zapomnělo

Zambijci se učí vařit levné recepty, na které se zapomnělo

Díky bioplynkám vzkvétají zahrady a není potřeba chodit na dříví

Díky bioplynkám vzkvétají zahrady a není potřeba chodit na dříví