Zambie: Udržitelná obživa a životní prostředí

Zambie: Udržitelná obživa a životní prostředí

Pouhých 3,2 % obyvatel Zambie si může ve svých domácnostech vařit či svítit pomocí elektřiny. Ostatní využívají nejčastěji dřevo nebo dřevěné uhlí, což má zásadní dopad na okolní krajinu – odhaduje se, že využívání tohoto zdroje paliva má v Zambii za následek odlesnění až 300 tisíc hektarů půdy ročně. Západní provincie, a především pak okres Kalabo, kde pracujeme, patří k nejchudším oblastem v Zambii. Až 44 % domácností zde nemá přístup k potřebným hygienickým zařízením. Těžko se dostávají i k elektřině nebo plynu. Snažíme se proto místním obyvatelům dopomoci k takovým zdrojům, které budou dlouhodobě udržitelné, a zároveň nepoškozují okolní prostředí, jako například domácí bioplynárny. Díky bioplynu mohou farmáři efektivně řešit problém s likvidací odpadu, nemusí již kácet stromy v okolí a navíc jim získané hnojivo pomáhá zvýšit zemědělskou produkci.


Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Přístup k bioenergii v Západní provincii II

Přístup k bioenergii v Západní provincii II

Tento projekt navazuje na projekt Člověka v tísni z roku 2018, který v oblasti Západní provincie v okrese Kalabo představoval obyvatelům technologii bioplynáren a 10 modelových jich pomohl postavit.
Současný projekt si klade za cíl zlepšit přístup obyvatelstva provincie k udržitelným zdrojům energie. Pouze 3,2 % obyvatel zambijského venkova má přístup k elektrické energii. Jako hlavní zdroj energie se používá dřevo či dřevěné uhlí, což má za následek odlesňování oblasti a dýchací obtíže, nehledě na velké množství času stráveného obstaráváním těchto surovin.
Bioplynárny perfektně pasují do místního kontextu, protože se v oblasti chová dobytek (poskytující vstup do výroby bioplynu) a zemědělci hospodařící na převážně písčité půdě potřebují kvalitní hnojiva, která si nemohou dovolit pořídit. Bioplynárna zajišťuje jednak bioplyn využitelný na vaření, jednak vysoce efektivní organické hnojivo.
V rámci projektu probíhají informační kampaně ohledně technologie bioplynáren, například skrze média či skrze ustanovení modelové bioplynárny a zahrady demonstrující využití organického hnojiva. Projekt zároveň zamýšlí podpořit vznik trhu s produkty bioplynáren a uvažuje o možnostech přístupu k finančním službám pro drobné farmáře.
Donors: Embassy of the Czech Republic in Lusaka
 
Přístup k energii v Západní provincii

Přístup k energii v Západní provincii

V Zambii se o přípravu jídla až v 70 % případů starají ženy, jež sběrem dřeva na podpal stráví v průměru kolem 8 hodin týdně. Pravidelné vdechování škodlivých zplodin vznikajících při pálení dřeva či dřevěného uhlí následně poškozuje nejen jejich zdraví, ale i zdraví jejich rodin. Tento způsob tepelného zpracování zároveň přispívá k odlesňování, a poškozuje tak půdu, kterou činí vyprahlou a nepoužitelnou. Člověk v tísni proto pracuje s farmáři v nejchudších okresech Západní provincie, kde pomáháme stavět efektivní a finančně dostupné bioplynárny. Ty fungují jako určitý „mechanický žaludek“: živí se organickým materiálem (lidským či zvířecím trusem), jenž se v prostředí bez přístupu kyslíku rozkládá, a vzniká tak bioplyn (metan a oxid uhličitý) a přírodní hnojivo bez bakterií. Bioplyn lze využít jak pro vaření, tak jako organické hnojivo, jež poslouží k hodnotnější zemědělské produkci. Celkový pozitivní dopad se následně projeví i v citlivosti vůči životnímu prostředí, kdy se omezí sběr dřeva, což zabrání dalšímu odlesňování.

Jak dále pomáháme

Novinky

Díky bioplynkám vzkvétají zahrady a není potřeba chodit na dříví

Díky bioplynkám vzkvétají zahrady a není potřeba chodit na dříví