dluhové poradenství

Královéhradecký kraj: a) Dluhové poradenství

Dluhové poradenství

© Foto: Martin Kovalčík


DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Broumov

Dělnické domy 33, Broumov, 550 01

konzultační hodiny

Pondělí - Čtvrtek: 10:00 - 16:00 hod.

Konzultaci je třeba domluvit předem.

pracovníci:

Eva Dittrichová, Mobilní dluhová poradkyně - Broumovsko: 722 972 167 eva.dittrichova@clovekvtisni.cz

Jana Dittrichová, Mobilní dluhová poradkyně - Broumovsko: 720 070 850 jana.dittrichova@clovekvtisni.cz

Kristýna Podaná, Mobilní dluhová poradkyně - Kutná Hora, Broumovsko: 778 448 157 kristyna.podana@clovekvtisni.cz

Trutnov

Mobilní dluhové poradenství - dle domluvy v Trutnově a okolí

všední dny 9:00 - 16:00 hodin

pracovníci:

Jitka Hloušková, Asistentka mobilního dluhového poradenství - Trutnovsko:  602 568 383 jitka.hlouskova@clovekvtisnit.cz  


Naši dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snažíme se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáháme s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů. Naši poradci shánějí potřebné informace z veřejně dostupných zdrojů, poskytují odborné konzultace, které mají za cíl prohloubit povědomí o právech a povinnostech, které s daným případem souvisí.

Příkladem je např. velké množství běžících nezákonných exekucí, kde se často vymáhají pohledávky v rozporu s dobrými mravy a dlužníci nemají ani povědomí o tom, že se mohou bránit. Konzultace probíhají v prostorách naší pobočky, případně je možné domluvit návštěvu přímo v domácnosti klienta.

Dluhové poradenství v Královéhradeckém kraji

Poskytované služby:

 • Pomoc při sestavení osobního /rodinného rozpočtu
 • Pomoc při vyjednávání s věřiteli
 • Obrana v exekuci
 • Insolvenční návrh - zpracování podkladů bez podání návrhu
 • Insolvenční návrh - sepsání a podání návrhu k soudu
 • Poradenství v případě hrozící nedobrovolné dražby
 • Psaní návrhů vyjádření odvolání či opravných prostředků k soudu
 • Zastupování u soudu
 • Řešení spotřebitelských sporů
 • Vymáhání dlužného výživného
 • Poskytování kurzů finanční gramotnosti

Cílová skupina:

 • Kdokoli potřebuje pomoc
 • Lidé s nižšími kompetencemi
 • Lidé s drogovou, kriminální minulostí či lidé bez přístřeší
 • Senioři
 • Lidé, kteří aktivně a samostatně spolupracují
 • Socioekonomicky znevýhodněné rodiny s dětmi
 • Příslušníci etnické skupiny / cizinci
 • Oběti domácího násilí

Forma práce:

 • Ambulantní
 • V terénu


Celý text Méně textu