dluhové poradenství

Královéhradecký kraj: a) Dluhové poradenství

© Martin Kovalčík


DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Trutnov

khk.poradenstvi@clovekvtisni.cz

Broumov

Dělnické domy 33, Broumov, 550 01

khk.poradenstvi@clovekvtisni.cz

Eva Dittrichová, tel. 722 972 167, eva.dittrichova@clovekvtisni.cz

Po 10:00 - 16:00

St 9:00 - 15:00

Ostatní dny dle domluvy.

Hejtmánkovice

Obecní úřad Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01 Broumov

khk.poradenstvi@clovekvtisni.cz

Eva Dittrichová, tel. 722 972 167, eva.dittrichova@clovekvtisni.cz

Út 9:00 - 15:00, vhodné předchozí objednání.

Naši dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snažíme se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáháme s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů. Naši poradci shánějí potřebné informace z veřejně dostupných zdrojů, poskytují odborné konzultace, které mají za cíl prohloubit povědomí o právech a povinnostech, které s daným případem souvisí.

Příkladem je např. velké množství běžících nezákonných exekucí, kde se často vymáhají pohledávky v rozporu s dobrými mravy a dlužníci nemají ani povědomí o tom, že se mohou bránit. Konzultace probíhají v prostorách naší pobočky, případně je možné domluvit návštěvu přímo v domácnosti klienta.

Dluhové poradenství v Královéhradeckém kraji

Poskytované služby:

 • Pomoc při sestavení osobního /rodinného rozpočtu
 • Pomoc při vyjednávání s věřiteli
 • Obrana v exekuci
 • Insolvenční návrh - zpracování podkladů bez podání návrhu
 • Insolvenční návrh - sepsání a podání návrhu k soudu
 • Poradenství v případě hrozící nedobrovolné dražby
 • Psaní návrhů vyjádření odvolání či opravných prostředků k soudu
 • Zastupování u soudu
 • Řešení spotřebitelských sporů
 • Vymáhání dlužného výživného
 • Poskytování kurzů finanční gramotnosti

Cílová skupina:

 • Kdokoli potřebuje pomoc
 • Lidé s nižšími kompetencemi
 • Lidé s drogovou, kriminální minulostí či lidé bez přístřeší
 • Senioři
 • Lidé, kteří aktivně a samostatně spolupracují
 • Socioekonomicky znevýhodněné rodiny s dětmi
 • Příslušníci etnické skupiny / cizinci
 • Oběti domácího násilí

Forma práce:

 • Ambulantní
 • V terénu


Celý text Méně textu