Komunikace školy a rodiny

Komunikace školy a rodiny

© Foto: Tomáš Princ

Pedagogové jsou odborníci na práci s dětmi a dospívajícími. Nicméně nedílnou součástí jejich profese je i komunikace s dospělými - tedy s rodiči svých žáků. Vzhledem k širokému spektru rodičů a dynamicky se měnícímu přístupu rodičů ke škole jsou na pedagogy kladeny vysoké nároky právě v oblasti komunikace, a to často v emočně složitých situacích. Komunikace s rodiči je klíčová pro propojování školního a rodinného přístupu ve prospěch dětí. A jako důležitý faktor úspěšného zapojení všech dětí do vzdělávacího systému tvoří i jeden z pilířů společného vzdělávání.

Kurzy na téma komunikace

Pedagogům nabízíme kurzy, kde pracujeme s technikami efektivní a respektující komunikace a pracujeme s hranicemi vlastních emocí: kurz Rodiče – nečekaní spojenci školy, který je zaměřený na posilování komunikace mezi rodinou a školou, a kurz Principy nezraňující komunikace. Školám můžeme poskytnout také individuální konzultace.

Kurz Rodiče – nečekaní spojenci školy je určen zejména celým školním týmům, nejlépe i se zapojením zástupců vedení školy. Účastníci kurzu reflektují, jaké postoje, stereotypy a návyky mohou bránit partnerské komunikaci s rodiči. Mají prostor identifikovat „strachy a potřeby“ ve vztahu k rodičům, budou analyzovat, jak se škola rodičům prezentuje a jaké komunikační cesty jim nabízí. V rámci semináře dojde k identifikaci a rozpracování konkrétních postupů pro vzájemnou spolupráci a dialog školy s rodiči, budou nastaveny principy a cíle spolupráce. Součástí kurzu je i práce s videi zaměřenými na konkrétní komunikační postupy v různých situacích.

Akreditovaný kurz Principy nezraňující komunikace ve škole, je vhodný pro jednotlivce, i celé školní týmy. Cílem semináře je pochopení principů partnerské komunikace mezi školou a rodiči žáků, učiteli a žáky a pedagogy navzájem. Účastníci se seznámí s principy fungování lidského mozku během komunikace a se základními potřebami, které hrají roli při řešení konkrétních situací s rodiči. Naučí se, jak zvládat kritiku způsobem, který neohrožuje vztah s rodiči. Společně budou sdílet osvědčené formy spolupráce školy s rodiči žáků a v modelových situacích si vyzkouší, jak využívat nové poznatky.


Příručka Rodiče – nečekaní spojenci školy

V roce 2013 jsme vydali první metodickou příručku Rodiče – nečekaní spojenci školy aneb Jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Publikace se zaměřuje na to, co nejčastěji způsobuje bariéry komunikace mezi rodiči se školou a možnosti, jak je odstranit. Představuje tři principy spolupráce – partnerství ve výchově, pravidelnou a transparentní komunikaci a zapojení rodičů. Přináší konkrétní tipy na otevřenou spolupráci školy s rodinami a ukazuje, jaké faktory v jejich vzájemné komunikaci hrají roli. Vedle praktických tipů, co při spolupráci zohlednit, se věnuje také tématu pravidel, proměně společenských hodnot a kultury školy a stručně také psychohygieně pro učitele.
Celý text Méně textu

Články