Klimatická změna - online kurz pro pedagogy

Datum konání: Dlouhodobý kurz

Místo konání: online

Témata: Globální vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 6

Lektor: Veronika Endrštová, Veronika Ambrozy

Přemýšlíte, jak učit o změně klimatu?


Přihlaste se do online kurzu Klimatická změna ZDE.

Obsah kurzu:
V kurzu naleznete videa s odborníky z přírodovědné i společenskovědní oblasti, kteří vysvětlují dílčí témata související se změnou klimatu, a dále interaktivní snímky a testové otázky. Jednotlivé kapitoly jsou vždy zakončeny souhrnem tipů do výuky a doplňujících zdrojů, které můžete ihned vyzkoušet ve výuce, nebo se jimi inspirovat při přípravě vlastních výukových lekcí.

Kapitoly kurzu:
1.      Co víme a nevíme o změně klimatu?
2.      Proč se mění klima?
3.      Proč je změna klimatu tak složitá?
4.      Změna klimatu v globálních souvislostech.
5.      Jak lidstvo řeší změnu klimatu?
6.      Česko a změna klimatu.
7.      A co na to já, občan?
8.      Jak komunikovat změnu klimatu žákům a proč je to důležité?

Po projití všech kapitol kurzu a vyplnění závěrečného testu získáte osvědčení o absolvování kurzu a také materiály využitelné ve výuce.

Kurz je pro účastníky zdarma.

Přihlášení do online kurzu je možné na této adrese: https://kurzy.clovekvtisni.cz/klima   

V případě jakýchkoliv dotazů nám napište na e-mail: klimazmena@clovekvtisni.cz

Kurz byl vytvořen za finanční podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.