Pravidelné skupinové a individuální supervize pro školy

Datum konání: Dlouhodobý kurz

Místo konání: dle domluvy

Témata: Společné vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 2

Lektor: Lucie Pivoňková, Alexandra Petrů, Miroslava Chrzová, Pavel Košák, Kateřina Pažourek, Petra Křížová, Matyáš Grimmich

Kontaktní osoba: Anna Pošvicová, anna.posvicova@clovekvtisni.cz, tel: +420 724 439 548

Školám s vyšším počtem ukrajinských dětí nebo dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí nabízíme pořádání pravidelných skupinových supervizí. Supervize nabízíme především školám v Ústeckém, Středočeském, Karlovarském, Jihočeském kraji, kraji Vysočina a v Praze.
• Supervize jsou poskytovány zdarma.
• Supervize připravíme podle potřeb vaší školy.
• Doporučená frekvence supervizí jednou za 6–8 týdnů, na 90 minut, prezenčně nebo online.
• Nabízíme také možnost zkušební supervize „na ochutnávku“.

Skupinové supervize
• Nabízí prostor ke sdílení náročných situací a témat, která učitelé i asistenti pedagoga ve škole řeší. Umožňují získat v bezpečném prostředí inspiraci a profesní náhled od kolegů i supervizorů a nacházet nové způsoby, jak problematické situace řešit.
• Přispívají k profesnímu rozvoji.
• Snižují emoční napětí a slouží jako prevence syndromu vyhoření.
• Zlepšují komunikaci s žáky, jejich rodiči i mezi pedagogy.

Individuální supervize
• Nabízíme supervize učitelům, asistentům pedagoga a vychovatelům, kteří hledají individuální konzultaci (v délce 90 minut).

Kontakt pro objednání skupinových nebo individuálních supervizí:
Anna Pošvicová, anna.posvicova@clovekvtisni.cz, +420 724 439 548