Pravidelné skupinové supervize pro asistenty pedagoga a učitele

Datum konání: od 14.10.2021 do 9.12.2021

Místo konání: Langhans - centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Témata: Společné vzdělávání, Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga, Pedagogové MŠ

Počet hodin: 2

Lektor: Lucie Pivoňková, Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Anna Pošvicová, anna.posvicova@clovekvtisni.cz, tel: +420 724 439 548

Otevíráme pravidelnou supervizní skupinu pro pražské asistenty pedagoga a učitele. Setkání bude probíhat jednou měsíčně v Centru Člověka v tísni Langhans. Skupiny otevíráme pro pravidelnou účast, nicméně můžete přijít na jeden termín "na ochutnávku". Skupina je otevřena zájemcům z pražských mateřských, základních a středních škol. Velikost skupiny bude cca 10 účastníků.

Skupinové supervize nabízí prostor pro setkání lidí stejné profese ke sdílení náročných situací a témat, která ve škole řeší. Mohou tak získat v bezpečném prostředí profesní náhled od kolegů i supervizorů, kteří přinášejí jiný úhel pohledu. Vzájemně se tak inspirují a hledají nové způsoby, jak bezpečně a efektivně situaci řešit. Supervizoři mohou nabízet i teoretická východiska k probíraným tématům.

Setkání supervizní skupiny proběhne v těchto termínech:
14. 10. 15:00 - 16:30
18. 11. 15:00 - 16:30
9. 12. 15:00 - 16:30

 
V roce 2022 pak budou supervize v termínech:
13. 1. 15:00 - 16:30
17. 2. 15:00 - 16:30
3. 3. 15:00 - 16:30
7. 4. 15:00 - 16:30
12. 5. 15:00 - 16:30
9. 6. 15:00 - 16:30


Pro přihlášení kontaktujte koordinátorku Annu Pošvicovou:
anna.posvicova@clovekvtisni.cz, tel. 724 439 548

Supervize povedou:
Mgr. Alexandra Petrů - absolventka oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, se zkušenostmi s vedením ZŠ a MŠ, poskytováním supervizí nejen ve školství a s poskytováním krizové intervence, orientuje se na naplňování potřeb dítěte a jeho rodiny v návaznosti na jejich sociální fungování a možnosti podpory v oblasti sociální práce.
Mgr. Lucie Pivoňková - absolventka andragogiky a personálního řízení na FF UK a certifikovaného psychoterapeutického výcviku, se zkušenostmi ve vedení supervizí a kurzů zaměřených na komunikaci pro pedagogické sbory, orientuje se na bezpečnou komunikaci a práci s emocemi.

Z ohlasů účastníků supervizí:
"Potřebovala jsem poradit a dostala jsem od lektorek i účastnic supervize tipy, které rozhodně uplatním v praxi. Cítím se díky tomu lépe."

"Oceňuju především příjemný způsob vedení komunikace, možnost sdílení zkušeností s ostatními učiteli a příklady konkrétní pomoci, na které se podílejí jak odborníci, tak kolegové z praxe. Děkuji!!"

"Získala jsem tipy na to, jak pomoc zvládat žákovi on-line výuku, zapojit ho. Tím, že jsem se mohla o starost podělit jsem o ní přemýšlela trochu jinak a z jiných úhlů."

Supervize budou probíhat v rámci projektu: IKAP II – Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106
 

 

Přihlášení na kurz