Kam zmizela voda

Lekce pracuje s vybraným článkem z týdeníku Respekt „Kam zmizela voda“ a otevírá problém nedostatku vody i jeho důsledků pro konkrétní obyvatele v České republice. Článek popisuje, že problém nedostatku vody není vzdálený, naopak je součástí našich životů, na venkově i v městech. Součástí lekce je také ilustrace Pavla Reisenauera, která pracuje s asociacemi odkazujícími na samotný problém sucha i česká kulturní specifika.
 

Cíle:

*    Žáci zmapují pojem sucho a pojmenují konkrétní souvislosti (např. zákaz zalévání zahrádek, přistavení cisterny s pitnou vodou)

*    Žáci formulují klíčovou myšlenku k tématu vody a sucha, kterou znázorní obrazem.

 

 Čas: 135 minut

Stáhněte si CELOU LEKCI, Přílohu I., Příloha II

Tématické okruhy: práce s postoji, globalizace, vzájemná závislost, životní prostředí

Věk studentů: 2. stupeň ZŠ, střední škola