Přehrada

Anotace:

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody. Střety zájmů můžeme zažívat i ve škole. Příběh má klasickou stavbu, zápletku a text končí otevřeně s výzvou směrem k rybářům, aby se přizpůsobili. Tím, že žáci příběh postupně odhalují a společně prožijí, mají šanci být citlivější k reálným příkladům řešení problému, o kterých se dozví později.

Cíle:

Cíle pro žáky – čtenářské:

  • Čtou po částech, vizualizují čtené informace a předvídají děj příběhu s otevřeným koncem.
  • Navrhnou, jak by mohl příběh pokračovat.
  • Zpracují své návrhy do formy komiksu.

Cíle pro žáky – oborové:

  • Zamýšlí se nad tím, proč jsou lidé někdy přinuceni měnit svůj způsob života, co to pro ně může znamenat.
  • Zvažují na problému sporu o vodu možnosti a navrhují řešení.

Čas: 90 minut

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost, migrace, životní prostředí

Věk studentů: střední škola