„Cui bono.“ Komu ku prospěchu?

Publikováno: 14. 11. 2014 Doba čtení: 2 minuty
„Cui bono.“ Komu ku prospěchu?
©

Říjnové číslo zpravodaje Škola all inclusive se hodně věnuje podpůrným opatřením a Katalogu podpůrných opatření. Je taková pozornost oprávněná? Můžeme se ptát. Nejedná se náhodou jen o další z méně či více »libých« projektových záměrů skupiny více či méně nadšených »měnitelů«  českého školství? Odpověď bychom měli hledat za použití staré římské právní parémie – komu ku prospěchu?

Trochu faktografie. 28. srpna vláda České republiky schválila novelu školského zákona. Zákon ihned putoval do parlamentu, kde se stal předmětem řady jednání. O tom, zda bude, či nebude schválen, se více dozvíme kolem Vánoc.

Po dlouhé době – přesněji po deseti letech – přináší relativně zásadní změnu v úpravě podmínek vzdělávání dětí, žáků a studentů, které jsme si zvykli označovat jako žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Každá změna, v životě i v zákonech, přináší vždy příležitosti, možnosti, ale i rizika a obavy. Co převáží ve vztahu k § 16 novely zákona, v němž je zmíněná proměna popsána, o tom rozhodnou vedle ministerských úředníků a zákonodárců zejména učitelky a učitelé, žáci se zdravotním postižením i bez a jejich rodiče.

Ve speciální příloze časopisu vám přinášíme srovnání »staré«, rozuměj současné, právní úpravy a nového pojetí podpůrných opatření. Většina z vás jistě přivítá možnost seznámit se s přesným textem novely zákona. V rozhovoru s dr. Pavlínou Baslerovou pak objasňujeme základní východiska, principy a strukturu námi vytvořeného Katalogu podpůrných opatření.

Není třeba plýtvat velkými slovy. Katalog již nyní, v podobě, v jaké je předložen odborné i laické veřejnosti k připomínkování, představuje publikaci, která svým pojetím i obsahem dosud u nás vytvořena nebyla. Jeho obsah je připraven tak, aby vyhověl jak požadavkům připravované právní úpravy, tak zejména požadavkům praxe, jak jsme si bůhvíproč zvykli označovat učitelky, učitele, žákyně a žáky.

Podle jednoho výzkumu až 85 procent vyučujících nedisponuje speciálním vzděláním pro práci s žákem s příslušným zdravotním postižením či jiným znevýhodněním. Přesto se snaží, jak nejlépe umí, naplnit vzdělávací potřeby svých žáků. A právě jim ku prospěchu je Katalog připraven. Zveme vás k seznámení s ním. Na stránkách tohoto zpravodaje a ještě lépe na stránkách určených k připomínkování. Katalog (a spoustu dalšího) naleznete na http://vystupy.inkluze.upol.cz.

Článek vyšel ve čtvrtém čísle časopisu Škola all inclusive, který vznikl ve spolupráci Univerzity Palackého a Vzdělávacího programu Varianty v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR podpořeného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autor: Jan Michalík, docent Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého Olomouc; hlavní řešitel projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR.