Dotazník - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Publikováno: 30. 7. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Dotazník - Souhlas se zpracováním osobních údajů
© ČvT

1. Uděluji tímto svůj výslovný souhlas společnosti Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsané v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje: dary@clovekvtisni.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 679/2016 (GDPR) zpracovávala výše uvedené osobní údaje týkající se mojí osoby.

2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uvedené údaje budeme zpracovávat za účelem informování o činnosti organizace Člověk v tísni a informování o možnostech dárcovství.

3. Údaje budou zpracovány po dobu 3 let od posledního kontaktu s Vámi, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů

4. Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci umožňují. Jejich aktuální seznam můžete vždy nalézt na tomto odkazu.

5. Vaše práva

  • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Autor: ČvT

Související články