Kariérní poradenství

Publikováno: 2. 1. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Kariérní poradenství
©

V rámci kariérního poradenství nabízíme široké spektrum služeb jak pro rodiny, žáky tak i pro školy. Naši kariérní poradci působí při každé pobočce společnosti Člověk v tísni v Česku.

Nabídku je možné rozdělit do tří základních oblasti:

Individuální přímá práce

Individuální přímá práce s klientem je standardní náplní práce kariérního poradce. Klientovi je ze strany poradce poskytována podpora při zprostředkovávání vzdělávání, asistence v rámci probíhajícího vzdělávání a další služby. Poradcem může být také v případě potřeby zprostředkována možnost individuálního doučování. Tato aktivita je většinou dlouhodobého charakteru a v jejím rámci je pracováno s celou rodinou klienta.

Retrostipendijní program

Člověk v tísni za podpory nadace Unicredit Foundation a společnosti Patria Finance nabízí stipendium až 12 000,- Kč ročně dětem, jejichž rodina má objektivně snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání. Toto stipendium mohou získat studenti, u nichž alespoň jeden rodič nemá vyšší dosažené vzdělání než základní. Dalšími kritérii jsou docházka do školy, známka z chování a minimální požadovaný prospěch. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti 1. ročníků SŠ nebo SOU, ale také žáci v posledním ročníku ZŠ.

Workshopy

Společnost Člověk v tísni realizuje celou řadu workshopů zaměřených na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce, prevenci předlužení, popřípadě na posilování tolerantního soužití ve společnosti. Workshopy jsou realizovány pro žáky posledních ročníků ZŠ stejně jako pro studenty středních škol. V případě zájmu je však možné realizovat workshop pro jakoukoli cílovou skupinu (děti v dětských domovech, výchovných ústavech, různé kluby, apod.). Při realizaci workshopů je kladen důraz na interaktivnost řešení, v některých případech se jedná již spíše o formy zážitkové pedagogiky. 

Autor: