Start Network

Start Network

Start Network tvoří více než 40 humanitárních organizací z pěti kontinentů, od velkých mezinárodních organizací až po menší národní nevládní organizace. Naším společným cílem je transformovat humanitární činnost prostřednictvím inovací, rychlého financování, včasných opatření a lokalizace. Start Network řeší největší systémové problémy, s nimiž se tento sektor potýká - pomalé a reaktivní financování, centralizované rozhodování a nechuť ke změnám, jež způsobují, že se lidem postiženým krizemi po celém světě nedostává dostatečně rychle té nejlepší pomoci a dochází tak ke zbytečnému utrpení. Člověk v tísni se stal členem Start Network v roce 2020.

Webové stránky: https://startnetwork.org/