The Global Partnership for Social Accountability GPSA´s

The Global Partnership for Social Accountability GPSA´s

The Global Partnership for Social Accountability (Globální partnerství pro sociální odpovědnost - GPSA´s jsou organizace z občanské společnosti, dárcovské komunity, soukromého sektoru a akademické obce, které vyjádřily svůj souhlas s cíli a strategií GPSA. Globální partneři spolupracují s GPSA na výzkumu a technické pomoci v oblasti výměny znalostí. GPSA těží z partnerství s těmito organizacemi mnoha různými způsoby v závislosti na jejich povaze. Zatímco někteří partneři sdílejí poznatky ze svých praktických zkušeností, jiní poskytují akademické znalosti, financování a vytváření sítí. Všechny tyto příspěvky pomáhají prosazovat cíle programu. Skupina globálních partnerů nyní zahrnuje více než 300 organizací.

Webové stránky: https://thegpsa.org/