VOICE

VOICE

VOICE je síť 82 evropských nevládních organizací poskytujících humanitární pomoc na celém světě. Na rozdíl od svých členů nemá VOICE vlastní projekty v terénu; jejím posláním je zapojovat své členy do advokačních kampaní, slaďovat postoje svých členů v otázkách humanitární politiky a usnadňovat výměnu informací. VOICE, podobně jako CONCORD, působí jako hlavní prostředník v diskusích mezi neziskovým sektorem a EU o otázkách humanitární pomoci a snižování rizika katastrof.

Webové stránky: https://voiceeu.org/