Kluby matek

Publikováno: 2. 1. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Kluby matek
© Foto:

Kluby matek jsou doplňkovou službou poskytovanou v úzké součinnosti s předškolní kluby. Ve většině lokalit probíhají obě aktivity současně, nejčastěji v dopoledních hodinách. Matky nemusí zajišťovat hlídání pro děti. Starší jsou ve škole, mladší v předškolním klubu a úplně malinké mohou docházet s nimi.

Klub je  příjemným místem, na jehož výzdobě a úpravách se většinou podílejí samy. Místem, kde mohou získat spoustu důležitých informací. Místem, o které se starají a mají možnost podílet se na plánování aktivit. Místem, kde mají možnost sdílet své problémy.

Cíle klubu matek

Cílem všech aktivit v rámci Klubů matek je snaha ovlivnit širší rodinné prostředí dětí. Rodinné prostředí mnohdy představuje hlavní překážku v úspěšné vzdělávací kariéře dětí – rodiče jsou mnohdy nedostatečně vzdělaní, nemají dostatek informací, motivaci finančně podporovat dítě při studiu. Činnost klubů je zaměřena na  rozvoj kompetencí a  demonstraci výhod studia v dlouhodobém měřítku.

V rámci Klubů matek budou představeni vybraní představitelé nejrůznějších profesí, návštěvnice mají možnost diskutovat aktuálních tématech spojených s výchovou a vzděláváním dětí a o jejich rozvoji. Kromě přípravy nejrůznějších aktivit, organizace přednášek atd. se budou koordinátoři klubů věnovat pedagogizaci rodinného prostředí a individuální klientské práci s matkami v jejich přirozeném prostředí. Kluby jsou většinou realizovány dvakrát týdně v dopoledních hodinách, přičemž jeden den je vyhraněn pro přednášky nebo jiné vzdělávací  aktivity a den druhý spíše pro poradenství, zprostředkovávání kontaktů, sdílení zkušeností, praktické věcí.

Činnost klubů matek nejenže dává matkám příležitost se aktivně zapojit do dění v lokalitě, vzdělávat se, rozšířit si obzory, ale hlavně přispívá k zvýšení kompetence matek při podpoře domácí přípravy dětí a zvyšuje motivaci k podpoře vzdělávací kariéry dětí. Matky si uvědomují význam předškolního vzdělání pro budoucí školní úspěšnost dítěte a více dbají na rozvoj jeho schopností, dovedností a nadání.

Autor: