Migrant nemůže být nelegální, uznává i Evropská rada

Publikováno: 16. 10. 2014 Doba čtení: 1 minuta
Migrant nemůže být nelegální, uznává i Evropská rada
© Foto:

Nelegální, nebo neregulérní migrant? Vzhledem k tomu, že člověk sám o sobě nikdy nemůže být ilegální, je správným termínem neregulérní migrant. Tento princip uznala i Evropská rada, která ve svém aktuálním materiálu – ve strategických plánech pro svobodu, bezpečnost a spravedlnost z června letošního roku – používá právě tento termín (v angličtině irregular, undocumented migrant).

Spojení nelegální migrant v sobě nese silnou konotaci něčeho nezákonného. Implikuje, že migrace je kriminálním činem. „Nelegálním migrantům“ pak také upírá tato rétorika lidská práva, na která mají přitom stejný nárok jako ostatní skupiny obyvatel.

Na slovech, kterými popisujeme nejen migranty, přitom záleží. Vyvolávají v nás různé představy, pomáhají nám formovat realitu. I proto zahájil letos v červnu PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) kampaň s názvem Na slovech záleží, která má za cíl zaměnit neadekvátní  výraz nelegální za neregulérní.

V češtině by se podle ní měly používat termíny jako migrant bez dokladů, neregistrovaní nebo neregulérní.

V promluvách politiků, ale i v českých médiích se přitom stále setkáváme s nesprávným a škodlivým názvoslovím nelegální. A to ještě většinou ve spojení s metaforami přírodních katastrof jako vlna, příliv nebo nekontrolovatelný proud. Média i politici, kteří formují veřejný prostor a diskurs, tak přispívají k vnímání migrace především jako bezpečnostní hrozby, před kterou je potřeba postavit hradby, přehrady a ploty.

Autor: