Mobilní tým na Jesenicku – monitoring, poskytování sociálních služeb, povodně, …

Publikováno: 9. 7. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Mobilní tým na Jesenicku – monitoring, poskytování sociálních služeb, povodně, …
© Foto:

Po ukončení práce v Uničově a na Hranicku se Mobilní tým (MT) na základě výzvy koordinátorky pro národností menšiny PhDr. Renáty Köttnerové z Krajského úřadu v Olomouci chopil dalšího úkolu. Tím je práce na severním okraji Olomouckého kraje, v bývalých Sudetech, prakticky na státní hranici s Polskem, za štíty Jeseníků - na Mikulovicku. Do této lokality vstoupil na konci dubna a bude zde působit do konce tohoto roku.

Požadavky na Mobilní tým byly dojednány na setkání tamního Lokálního partnerství. Úkolů pro MT je na Mikulovicku hned několik.

Hlavní pracovní náplní je monitoring. Mobilní tým sbírá informace od zástupců obcí, klíčových institucí jako jsou školy, úřady práce apod., od pracovníků neziskových organizací a zejména široké veřejnosti. Získané informace pak utváří obraz sociální situace obyvatel v lokalitě a podklady pro následnou komplexní zprávu z monitoringu.

Kromě monitoringu poskytuje Mobilní tým v obcích také sociální služby. V přímé práci s klienty nabízí pracovníci sociálně právní poradenství – dluhové poradenství, asistenci při hledání bydlení nebo zaměstnání, pomoc při vyřizování sociálních dávek atp.

Dalším úkolem pro Mobilní tým je zapojení do tzv. programu Prostupného zaměstnávání. Jde o program, který organizuje Agentura pro sociální začleňování, který propojuje všechny prvky aktivní politiky zaměstnanosti do jednoho dlouhodobého programu. V průběhu programu nezaměstnaný spolupracuje se sociálním pracovníkem a řeší s ním svou sociální situaci.  

V neposlední řadě dělá MT metodickou podporu novému terénnímu pracovníkovi pro Mikulovicko, Františku Jurisovi. Mobilní tým nového terénního pracovníka zaučuje a pomáhá mu k rychlejšímu vstupu do terénu.

Mobilní tým se také velmi angažoval při pomoci po lokálních povodních, které Mikulovice a okolí zasáhly ke konci května tohoto roku.

Pracovníci Mobilního týmu se zapojili do všech fází pomoci. Spolupracovali s krizovým štábem, dalšími NNO z okolí a Obecními úřady. V rámci popovodňové pomoci MT zjišťoval rozsah škod v jednotlivých domech (cca 90 navštívených domácností), rozvážel hygienické a čisticí prostředky, zajišťoval psychosociální pomoc a dělal sociální šetření kvůli finanční pomoci. Finanční dar byl schválen pro sedm nejvíce zasažených domácností. Mobilní tým spolu s dalšími pracovníky prošel zasažené oblasti v Mikulovicích, Širokém Brodě, Písečné, Studeném Zejfu a Hradeci - Nová Ves. MT byl také zapojen do působení krizového štábu, na kterém se setkávají složky IZS (PČR, Hasiči, zdravotnická záchranná služba).

MT chce také poděkovat pracovníkům místní neziskové organizace Boétheia, kteří Mobilnímu týmu poskytují útočiště a vytváří přátelské prostředí pro náročnou práci v neznámém terénu.

Autor: Terénní mobilní tým