Monitorujeme ..

Publikováno: 25. 8. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Monitorujeme ..
©

Velká část domů v Předlicích je ve špatném stavu a my tento stav průběžně sledujeme. Mezi prosincem roku 2013 a únorem 2014 tak vznikla Situační zpráva: Havarijní objekty v Předlicích. Celkem jsme nalezli 34 havarijních objektů, z toho dva byly za poslední rok strženy.

Novela platná od května 2015 slibovala ukončení obchodu s chudobou na ubytovnách. Dávala obcím do rukou nástroj, jak mít větší kontrolu nad ubytovnami, které jsou v jejich obvodu. Díky tomuto ustanovení mohly obce dávat souhlas nebo nesouhlas k výplatě doplatků na bydlení lidem, kteří v těchto ubytovnách bydleli. Pokud by tyto budovy nesplňovaly hygienické a technické předpisy, obec by souhlas nevydala a lidé by dávku na bydlení neobdrželi. Touto problematikou se zabývala kolegyně Jana Pánková, dokud se nerozhodlo, že souhlas či nesouhlas obce není pro výplatu dávky závazný (http://www.mpsv.cz/cs/21402). V Ústí nad Labem je několik ubytoven, původně se tedy jednalo o stovky lidí, kteří kvůli nesouhlasu obce mohli přijít o bydlení. Těmto lidem jsme i předběžně pomáhali najít bydlení nové, naštěstí to nakonec nebylo nutné.

Díky těmto událostem vznikla nová rozšířená situační analýza, která mapuje v Předlicích veškeré objekty k bydlení. Tato analýza vznikala od září 2014 do července 2015 a je aktuální k 7. 7. 2015. Tento materiál má sloužit především k přehledu bydlení pro potenciální nájemníky (exekuce, popelnice, majitelé, stav domu) a také pro volené zastupitele města Ústí nad Labem. Za poslední rok došlo k několika zajímavým posunům – např. ve vlastnictví konkrétních nemovitostí a v několika málo případech došlo i na rekonstrukci objektů. Celková bytová situace je však stále špatná, nájemníci v předlických domech platí stále neadekvátně vysoké nájemné za neadekvátní bydlení.

Pokud máte jakékoliv problémy s bydlení, můžete nás kontaktovat.

 

 

Autor: Lenka Stiborová a Tereza Hajdúová, terénní sociální pracovnice, jsou součástí realizačního týmu projektu „Projekt Kooperace pro ústecké Předlice“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.