Naučme se učit!

Publikováno: 20. 10. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Naučme se učit!
©

Projekt „Naučme se učit“ byl na pražské pobočce Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni o.p.s. zahájen v dubnu 2014 a budeme se mu nadále věnovat během celého školního roku 2014/2015. 

V rámci projektu podporujeme znevýhodněné děti z celé Prahy a prostřednictvím našich služeb jim pomáháme překonávat obtíže ve vzdělávacím procesu. Doučovaným dětem se snažíme pomoci zlepšit si školní výsledky, předejít předčasnému ukončení jejich školní docházky a úspěšně tak ukončit středoškolské vzdělání. Dlouhodobým cílem je pomoc rodinám doučovaných dětí aktivněji se zapojovat do mimoškolní přípravy dětí a vytvářet odpovídající domácí zázemí pro přípravu dětí do školy. Tento projekt na podporu vzdělávání funguje v současné době ve dvou formách a to jako doučování individuální a doučování skupinové.

 

V rámci individuálního doučování docházejí doučující dobrovolníci jednou týdně přímo do rodin podpořených dětí, kde se jim dvě hodiny věnují. Od zahájení projektu, tedy dubna 2014 bylo touto službou podpořeno celkem 38 dětí.

 

Od dubna do června probíhalo také skupinové doučování. V této době se doučovalo na dvou základních školách, byla to ZŠ Vratislavova na Praze 2 a na Praze 5 ZŠ Kořenského.

V tomto školním roce jsme oslovili devět nových škol a navázali spolupráci na pěti z nich a to na základních školách Barrandov - Chaplinovo náměstí, Květnového vítězství, U Santošky a Grafická. Spolupráci i nadále pokračuje také na základní škole Kořenského.

 

Skupinový doučovací kroužek je určen pro doučování dětí, které mají problémy se zvládnutím školní látky v předmětech český jazyk a matematika. Dobrovolníci spolu s koordinátory programu vzdělávání docházejí dvakrát týdně na kroužky přímo do spolupracujících základních škol, kde se věnují dětem převážně z 3. až 5. třídy. Na některých školách pomáhají dětem už od třídy první a jinde se naopak setkávají s dětmi staršími a to z 6. a 7. třídy. Nepomáhají jim pouze s přípravou do školy, zároveň se zaměřují také na aktivity podporující rozvoj kompetencí dítěte, vytváření pozitivních vztahů ve skupině i na učení hrou. Kroužek je vždy veden ve více lidech, aby i při skupinové formě mohl být zachován individuální přístup k dětem.

 

Obě formy doučování poskytujeme dětem bezplatně. To je možné díky naším dobrovolníkům, kteří jsou připravováni na doučování vzděláváním zaměřeným na techniky a metody práce s dětmi. V minulém školním roce jsme spolupracovali se 105 dobrovolníky, tento počet budeme rozšiřovat vzhledem k vysoké kapacitě služby skupinového doučování. Dobrovolníkům kromě vzdělávání a školení, která prohlubují jejich znalosti o problematice, nabízíme také podporu v podobě skupinových i individuálních supervizí a pořádáme motivační aktivity, kterých se mohou zúčastnit všichni dobrovolníci zapojení do projektu.

logo OPPA

Autor: Eva Kadlecová, koordinátorka skupinového doučování