Podpora dětí na Plzeňsku: O prázdninách za poznáním i zábavou

Publikováno: 24. 9. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Podpora dětí na Plzeňsku: O prázdninách za poznáním i zábavou
© archiv ČvT

Smysluplné a zdravé trávení volného času je zásadní, aby se dítě mohlo všestranně rozvíjet. Děti, se kterými spolupracujeme, mají ale často velmi omezený výběr volnočasových aktivit. Rodiče se potýkají s chudobou, dluhy, nevyhovujícím bydlením a mnoha dalšími starostmi a péče o volný čas dětí jde stranou. Kromě častých finančních překážek brání dětem k zapojení se do komerčních volnočasových aktivit i ostych či strach z toho, jak budou přijaty. Kontakt s co nejširším okolím je přitom pro rozvoj sociálních kompetencí dětí klíčový.

A právě proto zejména v létě pořádáme v různých místech celého Plzeňského kraje rozmanité aktivity. Pojďte se podívat na několik z nich.

Letní akce v Nýřanech byly zahájeny už na konci školního roku, kdy kolegyně Jana vytáhla děti na stopovačku. „Zaměřila jsem se na památky v Nýřanech a byla jsem sama překvapena, kolik jich tu je,“ dodává. Nechyběly ale ani různé hry a kvízy, aby se děti lépe poznaly. „Jedná se o děti, se kterými pracuji nejčastěji individuálně v rámci jejich rodin, takže se vzájemně s ostatními dětmi, kterým se věnuji, neznají. Volnočasová aktivita je tak jedinečnou příležitostí, kde se mohou seznámit s novými kamarády a smysluplně trávit svůj volný čas, se kterým si často ani ony ani jejich rodiče neví rady,“ vysvětluje Jana.

Rokycanské kolegyně si pro změnu připravily pro děti překvapení na první prázdninový den. Že bylo veliké, ukázalo upřímné nadšení dětí, když stanuly před vchodem do jejich vytoužené Techmanie. Kromě ukázek pokusů a interaktivních exponátů, které přibližují svět kolem nás, navštívily i komentovanou prohlídku Planetária. Pracovnice Simona k tomu zmiňuje: „Rodiče dětí, se kterými pracujeme, řeší často existenční problémy, takže finance, čas, ale ani myšlenky na akce tohoto druhu nemají. Takže to, co je pro jejich vrstevníky běžný víkendový výlet s rodinou, je pro tyhle děti většinou něco nedosažitelného a nepoznaného.“

A nechyběl ani výlet do plzeňské ZOO, kam vyrazily společně děti z Nýřanska a Stříbrska. Kromě zvířat a zajímavostí o jejich životě si děti užily zábavu i na místním hřišti. Akce měla ale ještě jeden velký přínos, který vysvětluje kolegyně Jana: „Jelo s námi tentokrát i několik maminek, což je skvělé, protože tak měly výjimečnou šanci zažít se svými dětmi bezstarostné chvíle, kterých si v každodenním životě příliš neužijí. Mohly sdílet pozitivní zážitky společně, což je pro každou rodinu velmi důležité.“

Zkrátka nezůstaly ani děti z Klatovska, se kterými na konci července vyrazila kolegyně Daniela a dobrovolnice Anežka do Srní, kde společně navštívily Vlčí výběh. Dozvěděly se nejen spoustu zajímavostí o vlcích, ale i o dalších zvířatech ve volné přírodě nebo o Národním parku Šumava a jeho pravidlech. Poté se vydaly pěšky do Rokyty, kde si prohlédly venkovní geologickou expozici. „Cestou jsme s dětmi navíc vyčistily turistickou stezku od odpadků, kterých bylo všude spousta. Dětem se tím snažíme ukázat, že je potřeba, aby se staraly nejen o sebe, ale i o přírodu a své okolí,“ doplňuje vyprávění Daniela. Ta se kromě toho s dětmi vydala i do Depa v Plzni na únikovou hru Zdrhni bábě, stopovačku o historii Depa a taky tamní výstavu Tajuplný les. 

I v Klatovech je co dělat. Třeba se dá vyrazit na tradiční místní akci Za tajemstvím klatovských ulic. „Na tu nás doprovodila i dobrovolnice Andrea, s níž se děti formou procházky s průvodcem po městě a s krátkými vtipnými divadelními výstupy dozvěděly něco o historii města za doby třicetileté války,“ vzpomíná pracovnice. A v historii děti zůstaly i v rámci odpoledního klubu, v němž se jednou týdně scházejí. Kolegyně Daniela si pro ně připravila program o škole za minulého režimu. Pro bližší představu navštívily retro výstavu s dobovými artefakty ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše.

Smysluplné trávení volného času přispívá i k prevenci kriminality. V realizaci volnočasových aktivit a s nimi spojené prevence nám pomáhá již několik let projekt Daleko hleď. Autor: Tereza Králová

Související články