Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Publikováno: 20. 6. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot
© Nikola Páleníčková

Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, netolerance a násilí.

Základní informace:

Název projektu CZ: Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Zkrácený název projektu: Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2017

Skutečné datum ukončení: 31. 7. 2019

Projekt Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348, je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu probíhala v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v období od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2019.

Cíle projektu:

Metodické materiály a inovativní výukové nástroje

V rámci projektu jsme vytvořili výukové nástroje, které podporují dialog podložený kvalitními argumenty a přispívají k rozvoji občanských a sociálních kompetencí. Cílem je využít takové aktivity, které se dají snadno začlenit do vyučování a které se prolínají s konkrétními předměty. Vedle metodické příručky, založené na příkladech z praxe a popisu adekvátních metod, a výukových lekcí, které pracují s komiksem a videem, tedy formáty blízkými žákům a studentům, jsme přišli také s inovativním nástrojem v podobě deskové hry, která vychází z přístupu badatelsky orientované výuky.

Výstupy projektu:

Hra s dobrými otázkami - Zkoumáme naše předsudky

Hra s dobrými otázkami - Zkoumáme naše předsudky - otázky k tisku


Hra s dobrými otázkami - Zkoumáme lidská práva

Hra s dobrými otázkami - Zkoumáme lidská práva - otázky k tisku


Hra s dobrými otázkami - Co máme společného s dětmi z celého světa

Hra s dobrými otázkami - Co máme společného s dětmi z celého světa - otázky k tisku


Hra s dobrými otázkami - Pohoda nepohoda

Hra s dobrými otázkami - Pohoda nepohoda - otázky k tisku


Křehkost demokracie - příručka pro pedagogy pro práci s tématem radikalismu ve výuceAutor: Varianty

Související články