Panelová diskuze: Zdravotní pojištění migrantů je nevyhovující a nahrává pojišťovnám

Publikováno: 10. 11. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Panelová diskuze: Zdravotní pojištění migrantů je nevyhovující a nahrává pojišťovnám
©

Komerční zdravotní pojištění migrantů, na které je v Česku odkázáno několik desítek tisíc cizinců, vyvolává dlouhodobě otázky týkající se především nevýhodných podmínek pro migranty a zároveň zájmů komerčních pojišťoven. Veřejná ochránkyně práv, nevládní neziskové organizace i další zástupci z řad odborné veřejnosti proto odmítli jako zcela nevyhovující poslanecký návrh zákon o zdravotním pojištění cizinců z léta letošního roku, který byl nakonec v září stažen z jednání poslanecké sněmovny. I vláda tento návrh zákona odmítla mimo jiné kvůli tomu, že byl nevyvážený ve prospěch zájmů pojišťoven.

Dnes existuje relativní shoda mezi zástupci státu, pojišťoven a občanské společnosti, že stávající úprava komerčního zdravotního pojištění je z mnoha důvodů nepřijatelná. Zásadní spor je však o tom, jestli je třeba rozšířit přístup do veřejného zdravotního pojištění např. pro děti a rodinné příslušníky, anebo upravit komerční zdravotní pojištění. O tématu budou v rámci panelové diskuze hovořit ministr pro lidská práva, právnička z kanceláře Veřejné ochránkyně práv, zástupci z řad lékařů, ředitel soukromé pojišťovny a další hosté. Akce se koná v úterý 11. listopadu od 14 hodin v Malostranské besedě (Malostranské náměstí 35, Praha 1, 2. patro).

Hosté panelové diskuze se postupně dotknou tří hlavních témat. Za prvé se jedná o otázku možnosti úpravy vstupu migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění.

Za druhé se bude diskutovat o ekonomických aspektech zdravotního pojištění migrantů, ke kterým se váže například náklady na zdravotní péči migrantů a zisky komerčních pojišťoven, otázka dluhů nemocnic v důsledku současné úpravy, ale i obvinění z tzv. zdravotní turistiky.

Posledním bodem diskuze budou etické a lidskoprávní aspekty zdravotního pojištění migrantů. Ty se týkají diskriminace v přístupu ke zdravotní péči i závazků Česka plynoucí z mezinárodních smluv.

Po skončení diskuze bude prostor pro otázky novinářů.

Diskutovat budou:

Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Mgr. et Mgr. Linda Janků, právnička, kancelář Veřejné ochránkyně práv

PhDr. Helena Hnilicová, PhD., 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., předseda Výboru Společnosti sociálního

lékařství a řízení péče o zdraví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Robert Kareš, Ph.D., MBA, výkonný ředitel pojišťovny PVZP

Prof. RNDr Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR

Diskusi moderuje Daniela Vrbová.

Autor: