Park setkávání v Kladně

Publikováno: 25. 8. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Park setkávání v Kladně
©

Statutární město Kladno dokončilo na konci června realizaci dalšího projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města z Integrovaného operačního programu. Tentokrát se jednalo o tzv. pilotní projekt Park setkávání, který nebyl zaměřen pouze na revitalizaci veřejného prostranství a jeho přeměnu na park, ale také na pomáhání sociálnímu začleňování a dosažení zlepšení životních podmínek sociálně vyloučených komunit v zóně IPRM IOP Kladno – Sídliště Kročehlavy.

Revitalizované veřejné prostranství přeměněné na park bude sloužit jako prostor pro setkávání a pro aktivity z oblasti sociální a komunitní péče zajišťované partnery projektu, zejména spol. Člověk v tísni, o.p.s. a Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA.

Zajímavostí projektu je, kromě obvyklé revitalizace zeleně spočívající ve výsadbě nových stromů a keřů a obnově zelených ploch, osazení parku prvky komunitního zahradničení v podobě pěstebních truhlíků a pytlů se zeminou.

Tyto prvky budou využívány pro vzdělávací programy určené pro děti a mládež, které se tak seznámí se základy ekologické výchovy a péči o rostliny. Získají také pocit zodpovědnosti a vztah k lokalitě. Vytvořený park by měl přispět k posílení vazeb mezi příslušníky romské komunity a většinovou společností, zvýšit pocit sounáležitosti s územím a vědomím péče o něj, přispět k omezení sociálně patologických jevů a ke zvýšení bezpečnosti a fyzické průchodnosti území.

Návštěvníci budou moci využít nové herní prvky, jak pro děti, tak i pro seniory. Ty seniorské zatím fungují pouze v areálu Sletiště, kde před dvěma lety vznikl fit park, to znamená herní prvky pro ty dříve narozené, kteří chtějí zůstat aktivní. Kromě těchto prvků nabídne nový Park setkávání i nově rekonstruované chodníky, lavičky, informační tabule, odpadkové koše, veřejné osvětlení a nový altán. V altánu bude stůl s lavicemi pro setkávání, ale třeba i rukodílnou práci obyvatel domu.

Celý prostor bude pečlivě monitorován kamerovým systémem Městské policie Kladno.

Projekt je spolufinancovaný z fondů Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu Statutárního města Kladna:

Spoluúčast Evropské unie: 85%

Spoluúčast Statutárního města Kladna: 15%


Komunitní zahradničení

Jde o ve světě známou, ale v Čechách nově a rychle se rozšiřující formu zahradničení ve městech na obecních pozemcích před bytovými domy, ve vnitroblocích nebo dokonce na plochých střechách. Každý obyvatel města, má-li zájem, dostane nebo si pronajme určitou plochu země (obvykle 1m2 přímo na zemi nebo v truhlíku či pytli). Ti, co mají s podobnou aktivitou již zkušenosti, doporučují jednotku pronajímat (byť za symbolickou cenu), protože jinak si toho občané neváží. Jakmile zaplatí sebemenší částku, už to vnímají jako formu vlastnictví a o svěřený např. truhlík se pečlivě starají. Pytle a truhlíky jsou výhodnější pro starší a postižené občany, protože mohou zahradničit také na invalidním vozíku a ostatní se přitom nemusí sklánět. 

Autor: ČvT