Pomozte s námi znevýhodněným dětem v Česku! V říjnu se každý dar počítá dvakrát

Publikováno: 3. 10. 2023 Doba čtení: 5 minut
Ilustrační foto
© Foto: Shutterstock

Se začátkem října už podeváté startuje kampaň Lepší škola pro všechny na podporu dětí v Česku. Školákům, kteří mají v životě těžší start než ostatní, pomáháme s učením a dalšími starostmi, které jim nedají spát. Až do 22. října pomůže každá koruna dvakrát tolik, vaše dary totiž naši partneři zdvojnásobí. Pomozte nám v práci pokračovat i v tomto školním roce! 

Pomohli jsme 2769 dětem

V minulém školním roce jsme podpořili 2769 znevýhodněných dětí a mladých lidí. Často vyrůstají v nepodnětném prostředí ve vyloučených lokalitách a chybí jim podpora od rodičů. Děti jsme doučovali, pomáhali jsme jim s reparáty nebo přijímačkami a těm starším jsme nabízeli také kariérní poradenství. Mladší i starší kluci a holky našli bezpečné místo v našich nízkoprahových klubech, kde mohou smysluplně trávit čas a najít si nové kamarády, těm nejmenším jsme se věnovali v předškolních klubech. Snažíme se také o systémové změny a děláme mnoho dalšího.

Celkem jsme pomohli:

  • 1008 dětem s přípravou do školy, s reparátem nebo přijímačkami
  • 489 mladým lidem s výběrem oboru a studiem na střední škole
  • 327 klukům a holkám, kteří chodili do našich předškolních klubů
  • 909 dětem, které využily zázemí našich nízkoprahových klubů
  • 61 mladým lidem v resocializačním programu
  • 521 vyučujícím, kteří se zúčastnili našich kurzů nebo webinářů
  • zapůjčením 203 počítačů a zajištěním 31 připojení v rodinách
  • učitelům, studentům pedagogiky a dobrovolníkům, kterým poskytujeme metodickou podporu 

Příprava do školy i na přijímací zkoušky 

Díky našim 120 pracovníkům a více než 360 dobrovolníkům dokážeme pomáhat dětem napříč celou republikou s češtinou, matematikou, jazyky i dalšími předměty, které jim ve škole dělají těžkou hlavu. S učením jsme pomohli třeba Honzíkovi, kterého vychovává babička a který měl před sebou nástup do první třídy. Pomocnou ruku jsme podali i další více než tisícovce dětí v sedmi krajích.

Od koronavirové krize doučujeme také online, což nám umožňuje pomáhat i dětem, které žijí v lokalitách, kde běžně nepracujeme. Rodinám, které si nemohou dovolit koupit dětem počítač, techniku půjčujeme. V minulém školním roce jsme půjčili 203 počítačů a zajistili jsme 31 připojení k internetu.

Starším studentům pomáháme s výběrem střední nebo vysoké školy a zaměstnání. Také je doučujeme a půjčujeme jim techniku. Mezi 489 příjemci pomoci byla v minulém školním roce také Hanka, která se nespokojila s výučním listem. Letos ji čeká maturita v oboru farmaceutický chemik a pak by chtěla pokračovat na vysokou školu! 

Zaměřili jsme se na intenzivní podporu deváťáků, které čekaly přijímačky na střední školu. Měli to opravdu těžké, protože jejich ročník je nejsilnější za třicet let a míst na školách bylo málo. S přípravou jsme pomohli 92 z nich, z toho 63 se na vybranou školu dostalo. Dalším 17 dětem jsme pomáhali najít obor ve druhém kole a řešili jsme s nimi odvolání. Drtivá většina z nich se nakonec na školu dostala, nebo jsme společně vymysleli náhradní plán, aby neskončily jen se základním vzděláním. Věnovali jsme se také maturantům, z nichž závěrečnou zkoušku úspěšně složilo 31 studentů a 14 z nich pokračuje v dalším studiu. 2 naši klienti loni úspěšně dokončili vysokoškolské studium.

Kromě klasického doučování pořádáme také skupinové aktivity, kde se děti učí společně. Letos jich proběhlo 357. Kromě toho jsme uspořádali také 250 výletů a exkurzí a 70 workshopů.  Výjezdů se zúčastnila třeba Regina, které pomáháme se studiem na střední škole. 

Nejmenším pomáháme se vstupem do školky 

Do našich předškolních klubů chodí často děti, které vyrůstají v nestimulujícím prostředí. Jejich rodiče tráví většinu času v práci a nemají prostor se o malé starat. Pro děti je to tak v klubu často poprvé, co se jim do ruky dostane pastelka nebo jim někdo přečte knížku. Podobný příběh měl i malý Daliborek, který se zprvu ostatních dětí bál a chyběly mu základní dovednosti. Jeho i dalších 326 dětí připravujeme na nástup do běžné mateřské školy. Podpořili jsme také 291 rodičů, kterým pomáháme se zápisem do škol nebo pro ně organizujeme vzdělávací semináře. 

Dobré známky oceňujeme stipendii

Studenty, kteří se i přes složité rodinné situace rozhodnou pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole, podporujeme i finančně. Pokud splní podmínky (dobré známky z vybraných předmětů, nízká absence a bezproblémové chování), dáme jim zpětně příspěvek, za který si většinou nakoupí školní pomůcky nebo pomůžou rodinnému rozpočtu. Letos jsme tak podpořili 136 studentů v prvním pololetí a 163 ve druhém.

Chceme, aby mladí lidé trávili svůj čas smysluplně. V našich osmi nízkoprahových klubech našlo 909 z nich bezpečné útočiště a prostor pro volnočasové aktivity. V klubech, které se nachází v blízkosti vyloučených lokalit, pořádáme také akce, které předcházejí sociálně patologickým jevům (drogy, kriminalita, prostituce). Věnujeme se také dětem a mládeži s rizikovými projevy chování nebo těm, kteří opouští ústavní výchovné zařízení. V rámci resocializačního programu jsme podpořili 61 z nich. 

Metodická podpora a systémové změny

Kromě přímé práce s dětmi podporujeme také učitele a asistenty pedagogů, kterým nabízíme zdarma metodické materiály zaměřené na témata jako mediální gramotnost, novodobá historie, lidská práva nebo životní prostředí. Pořádáme pro ně také různé kurzy a webináře, loni jich proběhlo 29 a zúčastnilo se jich 521 vyučujících. Proběhl také už pátý ročník konference S asistenty k lepší škole pro 159 asistentů pedagoga, učitelů a dalších pracovníků. Skrz stránku Doucujte.cz a iniciativy Fakulty doučují podporujeme navíc i budoucí učitele a dobrovolníky.  

Pomozte nám pomáhat i letos

Abychom mohli pokračovat v podpoře dětí v Česku, potřebujeme vaši pomoc. Jako každý podzim, i letos naši partneři v kampani Lepší škola pro všechny zdvojnásobí každý dar, který přijde na náš účet. Pokud můžete, dejte znevýhodněným dětem šanci dohnat spolužáky!

Více informací na lepsiskolaprovsechny.cz

Autor: Člověk v tísni

Související články