Poradenství v trestním a přestupkovém řízení

Publikováno: 2. 1. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Poradenství v trestním a přestupkovém řízení
©

Poradenství v trestním a přestupkovém řízení je poskytováno jako sociální služba (dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Služba se soustředí na poradenství sociálně ohroženým lidem, kteří jsou obětí, svědky a v některých případech i pachateli trestné činnosti.

Důležitým úkolem asistentů je pomoci zorientovat se v celé situaci a vysvělit klientům v kontextu konkrétního případu jejich povinnosti a práva. Kromě poradenství nabízí pracovníci pobočky klientům také doprovod k výslechu či soudu a pomáhají jim při sestavení trestního oznámení nebo při podání svědectví na policii. Jejich práce má ale také preventivní charakter.

Služba se nesnaží pomáhat jenom klientům, ale také policistům a orgánům činným v trestním řízení s cílem je usnadnit jejich vzájemnou komunikaci. Stejně jako terénní sociální pracovník pomáhá klientům při obtížné komunikaci s úřady, funguje i sociální asistent jako prostředník při jednání všech zainteresovaných stran.

Služba sociální asistence v trestním a přestupkovém řízení je úzce provázána s dalšími plzeňskými poskytovateli služeb sociální prevence, na které jsou klienti odkazováni v případě specifických potřeb - například při potížích s drogovou závislostí, domácím násilím a podobně.

Příklady situací, ve kterých sociální asistent pomáhá:

 • Neplnění vyživovacích povinností
 • Lichva
 • Úvěrové podvody
 • Podvody
 • Řešení drobných přestupků
 • Krádeže
 • Ochrana svědků
 • Znásilnění

Sociální asistent poskytuje:

 • Doprovod k výslechu
 • Doprovod k soudu
 • Pomoc při sestavení trestního oznámení
 • Pomoc s administrativními úkony souvisejícími se svědectvím, nebo výpovědí na policii
 • Preventivní působení na klienty
 • Vysvětlení právních termínů
 • Pomoc při jednání s dalšími úřady a osobami zainteresovanými na případu
Autor: