Předběžná tržní konzultace – Krátkodobé a dlouhodobé zdravotní a úrazové pojištění v zahraničí

Publikováno: 19. 4. 2018 Doba čtení: 1 minuta
Předběžná tržní konzultace – Krátkodobé a dlouhodobé zdravotní a úrazové pojištění v zahraničí
© Creative Commons Images
Organizace ČvT vyzývá dodavatele z řad subjektů působících v oboru pojišťovacích služeb k účasti na předběžné tržní konzultaci o dílčích podmínkách krátkodobého a dlouhodobého zdravotního a úrazového pojištění v zahraničí

Předběžná tržní konzultace bude vedena o dílčích podmínkách krátkodobého a dlouhodobého zdravotního a úrazového pojištění v zahraničí, přičemž podkladem bude zadávací dokumentace zrušené veřejné zakázky uveřejněná na profilu zadavatele. 

Výsledky předběžné tržní konzultace budou sloužit primárně pro účely vymezení zadávacích podmínek nové veřejné zakázky. Výsledky předběžné tržní konzultace nebudou sloužit jako nabídky k plnění nové veřejné zakázky, na jejichž základě by bylo možné uzavřít smlouvu. 

Z předběžné tržní konzultace nebo z obsahu jakéhokoliv vyjádření ČvT nevzniká ČvT jakýkoliv závazek vůči kterémukoliv dodavateli v souvislosti s novou veřejnou zakázkou, stejně tak tímto nevzniká kterémukoliv dodavateli jakýkoliv závazek vůči ČvT v souvislosti s novou veřejnou zakázkou. 

Veškeré informace poskytnuté ze strany ČvT v rámci předběžné tržní konzultace jsou považovány za důvěrné a ČvT tímto žádá dodavatele, aby s nimi jako s důvěrnými zacházeli. Předběžná tržní konzultace bude realizována plně v souladu se základními zásadami pro zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ.  

Další informace: https://bit.ly/2J7CSe0 

Autor: Zuzana Steppanová

Související články