Předškolní kluby

Publikováno: 4. 10. 2012 Doba čtení: 1 minuta
Předškolní kluby
©

Předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí toto platí dvojnásob. Předškolní příprava je  základní podmínkou pro jejich rovné zapojení do vzdělávání.

V roce 2010 jsme při pobočkách společnosti Člověk v tísni, o.p.s. otevřeli předškolní kluby. Rozšířili jsme tak úspěšný projekt z Bíliny, kde předškolní klub funguje  již od roku 2005.

Předškolní kluby reagují na to, že většina dětí předškolního věku, které vyrůstají podmínkách sociálního vyloučení, nedochází do mainstreamových mateřských škol. Vedle četných sociukulturních bariér jim v tom, brání i fyzická nedostupnost školek a nedostatek finančních prostředků. Předškolní kluby tak tvoří alternativu k institucionalizovaným  mateřským školám.

Cíle předškolních klubů

Dětem předškolního věku se specifickými vzdělávacími potřebami, které vyrůstají v sociálně znevýhodňujícím prostředí mají předškolní kluby přinést především zvýšení základních komunikačních a sociálních dovedností důležitých pro vstup na  základní školu.

Děti zde mají získat soubor znalostí a kompetencí, které odpovídají předškolnímu věku, mají  rozvíjet své nadání a vzdělávací potenciál. V neposlední řadě předškolní kluby motivují děti k osobnímu úspěchu a podporují jejich budoucí přirozené začlenění mezi vrstevníky z řad většinové společnosti.

Autor: