Přístupnost

Publikováno: 13. 6. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Přístupnost
© Province of British Columbia (CC BY-NC-ND 2.0)

Usilujeme o to být co nejpřístupnější pro všechny bez rozdílu a srozumitelně informovat o našich aktivitách. Naše akce pořádáme pokud možno na bezbariérových místech, která vybavujeme přehlednou navigací a indukční smyčkou. Naše videoprogramy opatřujeme titulky a na vybrané akce zajišťujeme simultánní přepis a tlumočení do českého znakového jazyka.

Kdo jsme a jak pomáháme

Jsme nezisková organizace, která byla založena v roce 1992. Zabýváme se především humanitární pomocí a podporou lidských práv, bojujeme s chudobou a zasazujeme se o lepší vzdělávání.

Pokud jste se ocitli v tíživé situaci, můžete se na nás bez obav obrátit

Pokud potřebujete pomoct s dluhy, exekucemi, doučováním nebo bydlíte v nepřijatelných podmínkách, nebojte se na nás obrátit, třeba telefonicky nebo e-mailem. Naši pracovníci si s vámi rádi dohodnou schůzku a poradí vám nebo dají další doporučení.

Darovat nám peníze můžete dvěma způsoby

Humanitární pomoc i další naše aktivity jsou finančně velmi náročné, a abychom to zvládli, potřebujeme i vaši pomoc. Darovat můžete jak jednorázově, tak pravidelně. Váš pravidelný dar můžeme díky podpoře OSN znásobit: darovaná stokoruna přinese dalších 900 Kč.

Znakový jazyk i asistivní technologie

Na sociálních sítích i na webových stránkách se snažíme komunikovat srozumitelně a přístupně. Obsah postupně zpřístupňujeme pro neslyšící a nedoslýchavé i pro nevidomé a slabozraké. 

Vybraný obsah našich stránek je přeložen do českého znakového jazyka. Stránky je možné ovládat pomocí klávesových zkratek. Postupně je upravujeme tak, aby byly kompatibilní s odečítači obrazovky a dalšími asistivními technologiemi. 


Na zpřístupnění webu pracujeme se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Deaf Friendly.

Zpřístupňujeme festival Jeden svět pro všechny

Od roku 2016 pracujeme na tom, aby byl festival dokumentárních filmů Jeden svět pro všechny: bezbariérový, s českými titulky pro neslyšící či tlumočený do znakového jazyka, s audiopopisy či relaxovanými projekcemi. V rámci Jednoho světa provozujeme též Konzultační službu pro přístupnou kulturu.

Kontakt

Zpřístupnění našich webových stránek neustále vylepšujeme. Pokud máte jakýkoli námět, postřeh či problém týkající se zobrazování našich stránek, kontaktujte prosím:

* Úvodní foto: Province of British Columbia (CC BY-NC-ND 2.0)

Autor: Člověk v tísni