Přístupnost

Publikováno: 13. 6. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Přístupnost
© Foto: Province of British Columbia (CC BY-NC-ND 2.0)

Usilujeme o to být co nejpřístupnější pro všechny bez rozdílu a srozumitelně informovat o našich aktivitách. Naše akce pořádáme pokud možno na bezbariérových místech, která vybavujeme přehlednou navigací a indukční smyčkou. Naše videoprogramy opatřujeme titulky a na vybrané akce zajišťujeme simultánní přepis a tlumočení do českého znakového jazyka.

Kdo jsme a jak pomáháme

Jsme nezisková organizace, která byla založena v roce 1992. Zabýváme se především humanitární pomocí a podporou lidských práv, bojujeme s chudobou a zasazujeme se o lepší vzdělávání.

Pokud jste se ocitli v tíživé situaci, můžete se na nás bez obav obrátit

Pokud potřebujete pomoct s dluhy, exekucemi, doučováním nebo bydlíte v nepřijatelných podmínkách, nebojte se na nás obrátit, třeba telefonicky nebo e-mailem. Naši pracovníci si s vámi rádi dohodnou schůzku a poradí vám nebo dají další doporučení.

Darovat nám peníze můžete dvěma způsoby

Humanitární pomoc i další naše aktivity jsou finančně velmi náročné, a abychom to zvládli, potřebujeme i vaši pomoc. Darovat můžete jak jednorázově, tak pravidelně. Váš pravidelný dar můžeme díky podpoře OSN znásobit: darovaná stokoruna přinese dalších 900 Kč.

Znakový jazyk i asistivní technologie

Na sociálních sítích i na webových stránkách se snažíme komunikovat srozumitelně a přístupně. Obsah postupně zpřístupňujeme pro neslyšící a nedoslýchavé i pro nevidomé a slabozraké. 

Vybraný obsah našich stránek je přeložen do českého znakového jazyka. Stránky je možné ovládat pomocí klávesových zkratek. Postupně je upravujeme tak, aby byly kompatibilní s odečítači obrazovky a dalšími asistivními technologiemi. 

Na zpřístupnění webu pracujeme se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Deaf Friendly.

Zpřístupňujeme festival Jeden svět pro všechny

Od roku 2016 pracujeme na tom, aby byl festival dokumentárních filmů Jeden svět pro všechny: bezbariérový, s českými titulky pro neslyšící či tlumočený do znakového jazyka, s audiopopisy či relaxovanými projekcemi. V rámci Jednoho světa provozujeme též Konzultační službu pro přístupnou kulturu.

Popis cesty do Člověka v tísni

Zde naleznete podrobný popis s instrukcemi, jak se nejlépe dostat do Člověka v tísni.

Kontakt

Zpřístupnění našich webových stránek neustále vylepšujeme. Pokud máte jakýkoli námět, postřeh či problém týkající se zobrazování našich stránek, kontaktujte prosím:


* Úvodní foto: Province of British Columbia (CC BY-NC-ND 2.0)

Autor: Člověk v tísni