Projekt K.O.Z.A.

Projekt K.O.Z.A.

11. 9. 2017

Projekt si klade za cíl vyrovnání přístupu ke vzdělávání dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení prostřednictvím přímé práce s dětmi, rodiči a podporou konkrétních schopností a dovedností pedagogů, kteří tyto děti vzdělávají a to jak v mateřských tak základních školách. 

Základní informace:

Název projektu CZ: K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Zkrácený název projektu: K.O.Z.A.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Jaký problém projekt řeší?

Jedním ze současných rizik, kterému v ČR čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v České republice vyrůstají v sociálním vyloučení (v sociálně vyloučené lokalitě, případně v rodině, kde je nízká úroveň dosaženého vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost a nedostatečné kladení důrazu na důležitost vzdělávání), zpravidla kopírují neúspěšné vzdělanostní dráhy svých rodičů. Český vzdělávací systém není stále ve většině případů, schopen podpořit tyto děti tak, aby v průběhu vzdělávací kariéry dosáhly na své maximum, aby byl odfiltrován negativní vliv domácího prostředí na jejich motivaci dosáhnout uspokojivé vzdělávací kariéry.

Projekt bude realizován ve městech, ve kterých působíme již několik let a na základě zkušeností jsme vybrali následující lokality:

 • Bílina
 • Kladno
 • Ústí nad Labem - Předlice
 • Ústí nad Labem - Mojžíř
 • Chodov
 • Sokolov
 • Nejdek
 • Ralsko
 • Rokycany
 • Praha
 • Plzeň
 • Liberec

Co je cílem projektu

Hlavním cílem projektu je vyrovnání přístupu ke vzdělávání dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení prostřednictvím přímé práce s dětmi a podporou konkrétních schopností a dovedností pedagogů, kteří tyto děti vzdělávají a to jak v mateřských tak základních školách.

Cílem projektu je také pedagogizace domácího prostředí dětí, tedy zvýšení informovanosti rodičů o zákonitostechčeského vzdělávacího systému a pozitivní ovlivnění postojů rodičů ke vzdělávání jejich dětí.

Specifickým cílem je pak tedy u dětí podpora jejich vzdělávání a to jak v předškolním, tak školním věku za účelem výrazného snížení rizika předčasného odchodu ze vzdělávání a za účelem prodloužení jejich vzdělávací kariéry tak, aby díky ní mohly dosáhnout odpovídající životní úrovně.

U rodičů je specifickým cílem projektu zvýšení zájmu o své děti v souvislosti s plněním školních povinností.

U pedagogů je to získání konkrétních dovedností, jak pracovat s dětmi z cílové skupiny. Projekt si klade za cíl také informovat o daném problému, který projekt řeší, širší zejména rodičovskou veřejnost. Vysvětlit pedagogické i neodborné veřejnosti, že změna životních trajektorií Romů, kteří žijí v sociálním vyloučení, je velmi pravděpodobná a to především prostřednictvím vzdělávání. Projekt osvětovou kampaní také přispěje k bourání negativních stereotypů a všeobecně rozšířených mýtů o společném vzdělávání.

Autor: ČvT