Souhlas se zpracováním osobních údajů (newsletter)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (newsletter)

Udělujete svůj výslovný souhlas společnosti Člověk v tísni, o.p.s. (Správce), aby zpracovávala Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu).

Vaše údaje bude Správce zpracovávat za účelem zasílání newsletteru či jiného informačního materiálu.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou bude Správce provozovat dané webové stránky a vydávat newsletter či jiný informační materiál, k jehož odběru se přihlašujete.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě.

Vaše práva:

  • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje o Správci:

Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsané v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje: osobni.udaje@clovekvtisni.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz