Souhlas se zpracováním osobních údajů (odběr pracovních nabídek)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (odběr pracovních nabídek)

Udělujete svůj výslovný souhlas společnosti Člověk v tísni, o.p.s. (Správce), aby zpracovávala Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu). 

Vaše údaje bude Správce zpracovávat za účelem, o který jste projevil zájem: 
a) informování o pracovních novinkách, zejména nabídce volných pracovních míst
b) zasílání novinek o činnosti Člověka v tísni
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu existence organizace Člověk v tísni.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, v případě zpracování pro účely zasílání novinek o činnosti Člověka v tísni také smluvním zpracovatelem - provozovatelem služby Smartemailing či jiným provozovatelem služeb automatického rozesílání personalizovaných e-mailů. 

Vaše práva:
•         právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci, 
•         právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
•         právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
•         právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
•    právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
•         právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
•         právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje o Správci:
Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsané v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje: kariera@clovekvtisni.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz