Společně s DRUG-OUT Klubem v Předlicích

Publikováno: 11. 10. 2012 Doba čtení: 2 minuty
Společně s DRUG-OUT Klubem v Předlicích
©

Ústí n/L - Schůzku s terénními pracovníky Drog out klubu jsme naplánovali především kvůli profesnímu sdílení informací o situaci v lokalitě. A také kvůli tomu, abychom věděli, kam vlastně tito odborníci na drogovou problematiku docházejí a oni měli možnost získat co nejvíc informací zase o naší činnosti.

Jak to tedy funguje?

Předlice máme zmapované, v terénu jsme každý den. Pracovníky Drog out klubu směrujeme k lidem, kteří drogy užívají, informujeme o „nových“ místech, kde se hromadí injekční stříkačky a v neposlední řadě o místech, kde máme podezření, že „se vaří.“ V terénu nebo na pracovišti odkazujeme na služby Drog out klubu a K-centra, jejich pracovníkům zase voláme a předáváme tipy, kde mají klienty vyhledat. Při společné procházce terénem začátkem února jsme je tedy na problematické oblasti v lokalitě upozornili, přičemž šlo zejména o tyto exponované čtvrti: Zahrádky, ulici Solvayova na Klíších a Staré Předlice, kde výskyt drogově závislých jedinců vzrůstá.

Pracovníci Drog out klubu byli také seznámeni s koordinátorkou Nízkoprahového klubu Mixér, kam dochází předlická mládež. Dohodli se na setkání v době, kdy je klub otevřen a uskutečnili s mladými lidmi přednášku o návykových látkách a jejich zneužívání, dopadu na psychický a fyzický stav jedince. Přednáška byla vedena spíše formou debaty. Pracovníkům bylo z naší strany nabídnuto debatu kdykoliv opakovat. Tento způsob osvěty je střípek toho, co můžeme udělat pro to, aby mohli pracovníci Drog out klubu na mládež primárně zapůsobit a navázat s nimi užší kontakt.

Pracovníci Drog out klubu k dnešnímu datu evidují v Předlicích přes 70 nových klientů, ke kterým pravidelně dochází. S klienty mohou pracovat jako s anonymy, pokud si klient nepřeje být v jejich centru registrován. V případě anonymů mohou však pracovníci poskytnout pouze výměnu stříkaček, čímž se snaží snížit rizika zneužívání návykových látek a zejména rozšiřování infekčních onemocnění. K výměně dochází venku, mimo objekt, kde jejich klienti žijí. Hlavním důvodem, není žádoucí, aby výměna probíhala v objektu nebo dokonce v bytě závislého, je jednak vlastní bezpečnost pracovníků Drog out klubu, a také proto, aby u toho nefigurovaly děti klientů.

Pokud klient potřebuje doprovod nebo jiné služby např. potravinovou, vitamínovou pomoc, hygienický servis, drobné zdravotní ošetření a zprostředkování léčby, musí se zaevidovat v K-centru. Momentálně tam mají zaregistrovaných 5000 klientů, z čehož je 4000 aktivních. Klienty stále nabírají. V Předlicích pracovníci působí především v Nových Předlicích a to v nejfrekventovanějších ulicích: Marxova a Prostřední. Dochází také Na Nivy na ubytovnu, do ulice Sklářská a ulice U Jeslí.

 

Autor: Lenka Stiborová a Anna Seidlová, terénní sociální pracovnice