Učíte na 2. stupni ZŠ nebo nižším stupni gymnázia v Praze? Pomozte nám vytvořit nový výukový program!

Publikováno: 14. 4. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Učíte na 2. stupni ZŠ nebo nižším stupni gymnázia v Praze? Pomozte nám vytvořit nový výukový program!
© Tomáš Princ

Vytváříme nový výukový program zaměřený na kvalitu života ve městě a žákovské projekty a během jeho přípravy chceme zmapovat potřeby pedagogů a žáků, abychom na ně v programu reagovali.

Proto hledáme pedagogy a pedagožky, kteří:
  • aktivně učí na 2. stupni ZŠ či nižším stupni gymnázia v PRAZE,
  • jsou otevření různým vzdělávacím přístupům, setkali se s projektovou výukou a nebojí se využívání online aplikací ve výuce,
  • mají čas účastnit se fokusní skupiny v termínu 2. 5. 2022, v čase 15:00-17:00 v centru Prahy

Proč fokusní skupiny děláme?

Chceme porozumět potřebám pražských pedagogů v oblasti projektové výuky a využívání online aplikací a vzdělávacích nástrojů ve výuce, abychom mohli dobře navrhnout nový výukový program zaměřený na kvalitu života ve městě a žákovské projekty.

Cíle nového výukového programu jsou:
  • Zvýšit gramotnost žáků v oblastech udržitelného rozvoje a dobrého soužití v metropoli.
  • Posílit porozumění žáků významu zdravých mezilidských a sousedských vztahů a dobrého životního prostředí pro kvalitu života ve městě.
  • Poskytnout vyučujícím interaktivní výukový nástroj spolu s vytvořenou metodikou, která je provede implementací programu do školní výuky.
  • Motivovat mladou generaci, aby se víc zajímala o své město, o život a jeho kvalitu v něm.

Zjištění z výzkumu budou využita při tvorbě online vzdělávacího modulu pro žáky 2. stupně ZŠ a doprovodné metodiky pro pedagogy v projektu OP PPR “Společně pro kvalitní život v metropoli”.

Jak bude fokusní skupina probíhat?

Během setkání budou mít účastníci možnost v přátelské atmosféře sdílet svou vlastní pedagogickou zkušenost formou moderované diskuze. Výzkumník bude postupně klást otázky a účastníci na ně budou odpovídat.

Celá fokusní skupina bude trvat přibližně 1,5-2 hodiny a na jejím začátku budou dohodnuta pravidla, aby vše mohlo proběhnout bez problémů.

Fokusní skupina bude probíhat prezenčně v Praze. Bližší informace, kam se na fokusní skupinu dostavit, dostanou vybraní účastníci s předstihem.

Za plnohodnotnou účast na fokusní skupině nabízíme odměnu 500,- Kč vyplacenou formou DPP zpětně po proběhnutí akce.

Přihlásit se můžete ZDE, přihlašování je otevřené do 28. 4. (do 23:59).

Dne 29. 4. se ozveme všem zájemcům s informací, zda byli do fokusní skupiny vybráni či nikoliv a s potvrzením termínu a místa fokusní skupiny.

Přihlášením do fokusní skupiny se nestáváte ještě účastníky fokusní skupiny, Člověk v tísni má právo přihlášené k účastni na fokusní skupině nevybrat.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na: alena.svobodova@clovekvtisni.cz

Projekt „Společně pro kvalitní život v metropoli“ je spolufinancován Evropskou unií pod registračním číslem projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002128.


 

Autor: Varianty

Související články