Víte, kdo Vám doma uklízí? My už ano! Přečtěte si publikaci s výsledky výzkumu o migrantkách a práci v domácnosti

Publikováno: 3. 6. 2014 Doba čtení: 2 minuty
© Foto:

Většina chův-migrantek, které hlídají děti českým rodičům, mají ve své domovské zemi vlastní rodinu. Češi jsou zároveň raději, když s nimi jejich chůva či hospodyně nebydlí, neradi si někoho pouštějí k tělu a preferují, když pracovnice do jejich domu pouze dochází. V některých rodinách ale hospodyně nebo chůvy i bydlí – většinou jsou to ženy původem z Filipín. To mimo jiné vyplývá z výzkumu, který jsme realizovali společně se Sdružením pro migraci a integraci a institutem CERGE-EI.

Výsledky výzkumu a další informace o projektu si můžete přečíst v brožurce zde Víte, kdo Vám doma uklízí nebo se podrobněji začíst do analýzy a prohlédnout si grafy zde Vysledky výzkumu nájemné práce v domácnosti v ČR.

Pro výzkum jsme oslovili více jak 400 migrantek, dlouhodobou spolupráci jsme nakonec navázali se 104 ženami. „V tomto typu výzkumu není možné počítat s reprezentativním vzorkem, protože mnoho těchto žen pracuje bez smlouvy nebo vykonávají oficiálně jiné zaměstnání a zkoumat tento typ migrace statisticky je téměř nemožné. Považujeme ale data z našeho výzkumu za velmi důležitá, protože se tento fenomén u nás zkoumal vůbec poprvé a můžeme si tedy udělat nějakou představu, s jakými problémy se zde migrantky zaměstnané v domácnosti potkávají“ vysvětluje jedna z autorek výzkumu, Mgr. Petra Ezzeddine PhD z Fakulty humanitních studií UK.

Výzkum zkoumal sociodemografické a ekonomické okolnosti tohoto typu migrace, zaměřoval se na motivaci k migraci a také sociální podmínky domácí práce v České republice, kterou samozřejmě nevykonávají vždy jenom migrantky. Z odpovědí vyplývá, že nejčastějším problémem je nedodržování pracovní doby, neplacené přesčasy a nedostatek soukromí. Jen menší procento žen uvedlo zkušenosti s nějakým typem vykořisťování nebo násilí – tyto problémy se většinou vyskytují při tzv. live-in formě práce, kdy migrantka v rodině přímo bydlí.

Velmi citlivou částí výzkumu bylo zkoumání ekonomicko-právních podmínek, za kterých migrantky pracují. Celých 53% dotazovaných žen uvedlo, že nemá pracovní smlouvu. „Ani tohle číslo samozřejmě nemusí odpovídat skutečnosti – práce na černo je skutečně velmi citlivé téma a mnoho žen prostě o své situaci hovořit nechce, protože se bojí postihů nebo svého zaměstnavatele. Právě proto se ale domníváme, že je důležité situaci řešit a poukázat na to, že práce v domácnosti je práce jako každá jiná a měla by mít stejné podmínky. Práce na černo je ekonomicky nevýhodná pro stát a pro ženy, které ji vykonávají, samozřejmě velmi stresující,“ říká Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci a jedna z autorek projektu.

Více o celém projektu si můžete přečíst na stránkách www.pracovnicevdomacnosti.cz.

Autor: