Začíná měsíc dobročinné závěti. Člověku v tísni odkazují majetek i padesátníci

Publikováno: 12. 9. 2022 Doba čtení: 5 minut
Začíná měsíc dobročinné závěti.  Člověku v tísni odkazují majetek i padesátníci
© Autor Nick Karvounis (volně k použití).

Začíná měsíc dobročinné závěti, který vyhlašuje koalice Za snadné dárcovství, sdružující přes 30 nevládních organizací. Od 13. září, na který připadá Mezinárodní den závětí, do 12. října koalice proplatí notářský poplatek za sepsání závěti dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci. 

Jen Člověku v tísni lidé ze závěti v posledních několika letech odkázali přes 25 milionů korun.

„U každého, kdo se nám rozhodl nějakou část majetku odkázat a my se o tom dozvíme ještě za života, jde o velmi osobní vztah,“ říká Tomáš Vyhnálek, vedoucí oddělení fundraisingu Člověka v tísni. 

„Často jsou mezi zůstaviteli i poměrně mladí lidé, padesátníci i šedesátníci. Někdy nemají přímé dědice nebo si chtějí vypořádat majetek a předejít rodinným sporům. Jedna zůstavitelka mi po sepsání závěti říkala, že konečně může klidně spát. Zároveň jde o lidi, kteří druhým pomáhali už za života a chtějí vlastně pokračovat i po smrti,“ vysvětluje Tomáš Vyhnálek.

Odkaz Jany Fibigerové šíří osvětu v Zambii

Dar Jany Fibigerové, která na konci roku 2020 podlehla následkům nemoci covid-19, dnes pomáhá v Zambii. Paní Fibigerová se jako zdravotnice dlouhodobě věnovala pomoci malým dětem a Člověk v tísni proto její odkaz nasměroval ve prospěch dětí v Africe tak, jak si přála.

Její dar, jehož hodnota přesáhla 10 milionů korun, umožnil Člověku v tísni zahájit osvětovou kampaň, která pomáhá snižovat riziko úmrtí a podvýživy u novorozenců.

Nedostatečná zdravotní péče nebo velké vzdálenosti do nemocnic často tamním maminkám neumožňují rodit pod dohledem zdravotníků a zůstanou na to doma samy. Často jim pak i chybí informace, které jsou v prvních měsících zásadní pro zdravý vývoj jejich dětí.

V České republice zatím tato forma pomoci není příliš rozšířená. Přitom podle průzkumu iniciovaného koalicí Za snadné dárcovství 58 % českých seniorů považuje pomoc formou daru ze závěti za správnou. 

Osvětová kampaň zatím pomohla téměř 200 dětem, jejichž rodiče se zaregistrovali na stránce mamainfo.org. V rámci ní pak pravidelně dostávají hlasové zprávy s informacemi o správné péči zaměřené na klíčové období během prvních tří let života jejich novorozených dětí. O výživě během těhotenství či v prvních měsících po porodu panuje totiž mnoho mylných představ a mýtů, které mohou ohrožovat matku i dítě. Díky průběžným zprávám získávají rodiče důležité znalosti o zdravé stravě či hygieně.

„Na těchto zprávách se mi nejvíce líbí, že nám chodí, ať jsme kdekoliv a nemusíme absolvovat žádné dlouhé cesty do zdravotnických zařízení. Abych se do nejbližšího zařízení dostal, musím jít dvě a půl hodiny pěšky ze své vesnice,“ říká Chinyemba, manžel jedné ze zaregistrovaných matek z vesnice Sikekele v okrese Mongu v západní provincii Zambie.

Chtěli byste v závěti odkázat majetek Člověku v tísni?

Měsíci dobročinné závěti

Závěti ve prospěch neziskových organizací jsou v mnoha zemích běžnou záležitostí, v České republice zatím tato forma pomoci není příliš rozšířená. Přitom podle průzkumu iniciovaného koalicí Za snadné dárcovství 58 % českých seniorů považuje pomoc formou daru ze závěti za správnou. Věnovat lze peníze, nemovitosti, cenné papíry… jakýkoliv, i malý dar se počítá.

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí 13. září vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 12. října 2022 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm.

Sepsání závěti u notáře je v současné době nejjistější cestou, jak eliminovat nejistotu ohledně osudu svého majetku. Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu totiž změnil zažitá pravidla prokazování platnosti závětí, které nejsou sepsány notářem, ale “pouze“ vlastnoručně nebo před svědky. Koalice Za snadné dárcovství od 13. září do 12. října proplatí náklady na notářský poplatek za sepsání zápisu o závěti (1 800 Kč bez DPH) všem štědrým dárcům a dárkyním, kteří v testamentu formou daru podpoří činnost vybrané dobročinné organizace.

Co by vás mohlo zajímat:
Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýce či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde.

Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte. Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

Mohu určit, na co bude můj dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí. Podrobnější informace najdete zde.

Co kdyby v době smrti už vybraná dobročinná organizace neexistovala?

V tomto případě se k části závěti, kde je na dobročinnou organizaci pamatováno, nepřihlíží. Pokud by byla jediným obmyšleným subjektem, pak by se na situaci nahlíželo, jako by závěť nebyla.


Více informací o Měsíci dobročinné závěti – www.zavetpomaha.cz

Autor: Člověk v tísni

Související články