2022: Integrace držitelů mezinárodní ochrany v ČR (aktualizovaná zpráva)

Předkládaná zpráva pojednává o velmi specifické a relativně nepočetné skupině  cizinců žijících v Česku. Držitelů mezinárodní ochrany – lidí, kterým byl udělen azyl nebo takzvaná doplňková ochrana – u nás v roce 2021 žily podle oficiálních statistik přibližně dva tisíce.1 Uprchlíci, jak bývají držitelé mezinárodní ochrany běžně označováni,2 tak tvořili jen velmi malou část (kolem 0,3 %) ze zhruba 650 tisíc cizinců na českém území. Některou z forem mezinárodní ochrany disponovali orientačně dva obyvatelé Česka z každých deseti tisíc.

Stáhnout