35 humanitárních organizací varuje před nevratnými dopady 10 let trvajícího konfliktu v Sýrii

Publikováno: 10. 3. 2021 Doba čtení: 3 minuty
35 humanitárních organizací varuje před nevratnými dopady 10 let trvajícího konfliktu v Sýrii
© People in Need

35 humanitárních organizací varuje před nevratnými škodami, které by nastaly v případě, že se nenaplní humanitární potřeby lidí v Sýrii a nenalezne se uspokojivé politické řešení. Organizace upozorňují, že deset let od začátku tohoto konfliktu jsou životní podmínky pro mnohé Syřany horší, než kdy předtím.

„V pondělí 15. března uplyne přesně 10 let od začátku konfliktu v Sýrii. Po celém desetiletí, co konflikt v Sýrii trvá, hrozí, že zanechá nevratné škody. Pokud svět tuto krizi nezastaví, budou výsledkem miliony vysídlených civilních obyvatel a zničená oblast. V zemi stále pokračuje násilí a útoky na civilisty a civilní infrastrukturu.

V Sýrii žije přes 80 % lidí v chudobě a míra potravinové nejistoty dosahuje rekordní výše.

Více než 12,4 milionu lidí nemá dostatek potravin a dalšímu 1,8 milionu toto riziko hrozí. 14,6 milionů Syřanů nemá běžný přístup k pitné vodě a 2,4 miliony dětí je mimo školní docházku.

Světová pandemie COVID-19 toto utrpení jen zhoršila. Základní potřebná infrastruktura jako jsou nemocnice, školy, trhy, domy a silnice, byla během doby trvání konfliktu poničená nebo zcela zničená. Mnoho budov, které dosud stojí, funguje nyní jako přístřeší pro ty, kteří se kvůli konfliktu museli opustit domov a ocitli se ve vysídlení. Syřané se navíc aktuálně potýkají s rostoucí inflací, ke které dochází následkem klesající hodnoty syrské libry, vzrůstající nezaměstnanosti a stále většího nedostatku paliva. Základní zboží už není pro mnoho obyvatel dostupné a rodiny musejí šetřit na jídle nebo tu trochu potravin, co mají, vyměnit za léky.

Vleklá vysídlenecká krize v důsledku syrského konfliktu je nejhorší od konce druhé světové války. 5,5 milionu Syřanů žije jako vysídlenci v sousedních zemích, přičemž 2,5 milionu z nich jsou děti. Celkem 6,2 milionu lidí jsou vnitřně vysídlené osoby žijící v různých částech Sýrie.

V sousedních zemích žije 5,5 milionu syrských uprchlíků a ti, spolu s 4,8 milionu příslušníků hostitelských komunit, potřebují humanitární pomoc. K tomu je nutno přičíst narůstající chudobu související s COVID-19 a riziko sexuálně a genderově motivovaného násilí. Většina těchto lidí jsou osoby bez státní příslušnosti, právní ochrany a příležitostí k obživě.

Apelujeme na mezinárodní společenství, aby zintenzivnilo pomoc Syřanům v celé Sýrii i v sousedních zemích, které hostí lidi na útěku. Je nutné zachovat přeshraniční přístup do Sýrie a posílit také humanitární pomoc v této zemi. Ve dnech 29.-30. března bude EU pořádat ministerskou konferenci v Bruselu. To je nejlepší příležitost, při které může svět ukázat, že na Sýrii nezapomněl a svými činy zastavit rostoucí utrpení lidí. Dále žádáme vlády, které mají tu moc a vliv, aby vyvinuly tlak a přiměly válčící strany ukončit tento brutální konflikt a ušetřit tak miliony dalších Syřanů násilí.

Je zásadní investovat jak do naléhavých humanitárních potřeb, tak do dlouhodobého rozvoje, aby lidé byli odolnější v budoucnu.

Je nutné, abychom Syřanům umožnili žít lepší životy tak, aby pracovní příležitosti, opravené domovy, fungující veřejná infrastruktura, čistá voda a základní služby byly dostupné pro všechny – jinak budou dopady 10 let trvajícího konfliktu pro obyvatele nevratné. ”

Podepsaní:

• ACT Alliance

• Action Against Hunger

• Basmeh & Zeitooneh Relief & Development

• Cadus e.V.

• CAFOD

• CARE International

• Caritas Germany

• Center for Civil Society and Democracy

• Člověk v tísni

• Christian Aid

• Diakonie Katasrophenhilfe

• Dorcas

• Hurras Network

• Humanity & Inclusion

• humedica international aid

• International Medical Corps

• International Rescue Committee

• Médecins du Monde

• MercyCorps

• Orange Organization

• Norwegian People’s Aid

• Norwegian Refugee Council

• Peace Winds Japan

• People In Need

• Right To Play

• Save The Children

• SAMS

• Solidarités International

• Syria Relief

• Syria Relief & Development

• Terre des Hommes

• Terre des Hommes Italia

• Trócaire

• WeWorld-GVC

• War Child

• World Vision 

Autor: ČvT

Související články